Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Zihin Engelliler Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OZE411 Zihinsel Engelli Çocuklar için Materyal Geliştirme Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların bilişşel gelişimlerini destekleyecek farklı malzemelerle yeni tasarımlar oluşturma becerisi kazandırmaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi TOSUN YALÇINKAYA
Öğrenme Çıktıları
1 Eğitsel materyallerin çok yönlü kullanımlarını tartışır
2 Zihin engelli çocukların bireysel ihtiyaçlarına uygun materyal geliştirir
3 Zihin engelli çocukların eğitimi için materyal geliştirme konusunda temel ilkeleri tanımlar
4 Özel eğitimde materyal gelişimi konusunda temel kavramları açıklar
5 Özel eğitime gereksinim duyan çocukların gelişimlerine uygun materyaller geliştirir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Özel eğitimde gerekli olan eğitici araçların tanıtılması. Eğitici Araçların Özel eğitimdeki yeri ve öneminin açıklanması. Eğitici araç yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması. Ahşap malzemeden Yap-Boz Yapımı. Duyu eğitiminde gerekli olabilecek materyaller. Kumaş malzemeyi kullanarak Montessori Materyalleri. Özel eğitimde Kukla'nın kullanımı ve Kukla türleri. Kağıt hamurundan El Kuklası Yapımı. Artık malzemeyi kullanarak ipli kukla YapımıEngel türlerine göre geliştirilecek Özel araçlar
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Özel eğitimde gerekli olan eğitici araçlar
2 Eğitici Araçların Özel eğitimdeki yeri ve önem
3 Eğitici araç yapımında kullanılan malzemelerin tanıtılması
4 Ahşap malzemeden Yap-Boz Yapımı
5 Ahşap malzemeden Yap-boz Yapımı (tekrar)
6 Duyu eğitiminde gerekli olabilecek materyaller
7 Duyu eğitiminde gerekli olabilecek materyaller
8 Vize Haftası
9 Kumaş malzemeyi kullanarak Montessori Materyalleri
10 Kumaş malzemeyi kullanarak Montessori Materyalleri
11 Kumaş malzemeyi kullanarak Montessori Materyalleri
12 Özel eğitimde Kukla'nın kullanımı ve Kukla türleri
13 Kağıt hamurundan El Kuklası Yapımı
14 Kağıt hamurundan El Kuklası Yapımı (devam)
15 Artık malzemeyi kullanarak ipli kukla Yapımı
16 Engel türlerine göre geliştirilecek Özel araçlar
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Artık malzemeden yapılan oyuncaklar, Çiçek Yalçınkaya, Tosun Yalçınkaya, Morpa Yayınları 2004
Eğitici oyun ve oyuncak yapımı, Tosun Yalçınkaya, Esin Yayınevi 2004
Öğretim teknolojileri ve Materyal tasarımı, Demirel Ö, Altun E. Pegem Yayıncılık, Ankara 2007.
Tasarımda insan faktörü, Çakar Lütfü, İstanbul 1993.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum hazırlama, doğrudan öğretim, ödev hazırlama, beyin fırtınası, sınıf içi tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
gerekmez
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 2 2
Ev Ödevi 14 2 28
Proje 1 25 25
Toplam 44 34 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11121321112111120
ÖÇ 21111211211111210
ÖÇ 31111211111211110
ÖÇ 41111112121121110
ÖÇ 51222321111111110
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^