Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL411 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Zorunlu 4 7 4
Dersin Amacı
Sindirim, solunum, dolaşım, üriner, iskelet, kas, endokrin ve sinir sisteminin incelenmesi ile vücut fonksiyonlarının mekanızmasını ve yapılarını tanımlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZAHİDE ULYA NURULLAHOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Fizyolojik olayların, organ sistemleri ile ilişkilerinin tanımlanması ve anlaşılması
2 İnsanların hücresel yapıları ve doku yapıları
3 İnsanların dolaşım, solunum, sindirim, sinir, üreme, iskelet ve kas sistemlerinin açıklanması.
4 İnsanlara ait vücut sistemlerinin yapı, fonksiyon ve gelişimlerini tanımlanması
5 İnsanlar ait genel fizyolojinin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İnsanda sistemlere ait (dokular, iskelet, kas, solunum, dolaşım, üriner, sindirim, sinir ve endokrin) anatomik ve fizyolojik özelliklerin ve fonksiyonlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 ANATOMİ'YE GİRİŞ
2 ORGANİZMADAKİ YAPISAL DÜZEN
3 SİSTEMLER
4 ANATOMİK BÖLGELER VE BOŞLUKLAR
5 DOKU VE DOKU TİPLERİ
6 KEMİKLER I
7 KEMİKLER II
8 VİZE SINAVI
9 EKLEMLER
10 KASLAR
11 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMİ
12 SİNDİRİM VE ÜRİNER SİSTEM
13 SİNİR SİSTEMİ
14 ÜREME SİSTEMİ I
15 ÜREME SİSTEMİ II
16 ENDOKRİN SİSTEM
17 FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Human physiology, İnsan Fizyolojisi, McLaughlin D., Stamford J., White D., Çev. Ed. Abdurrahman Aktümsek, Nobel, 2010
Tıbbi fizyoloji, Guyton & Hall, Nobel, 1996.
İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş, Süzen B., Bedray, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders ve ek derslerin anlatımı, slayt gösterimi, belgesel gösterimi, beyin fırtınası, sorun çözme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Diğer 1 28 28
Toplam 7 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13213010000000000
ÖÇ 23123221000000000
ÖÇ 33120232333333000
ÖÇ 43100211000000000
ÖÇ 53100222222222000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^