Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Biyoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BYL225 Bitki Morfolojisi ve Sistematiği I (Tohumsuz ) Zorunlu 2 3 4
Dersin Amacı
Sporlu bitkilerin tanıtılması, sistematikteki yeri ve önemi hakkında detalı bilgi kazandırmak amaçlanmaktadır. Tohumsuz bitkilerden alg, mantar, liken, karayosunu ve eğreltilerin sistematiğinin, biyolojik özellikleri ve ekonomik değerleriyle birlikte öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MEMDUH SERİN
Doç. Dr. GÜLŞAH ÖZYİĞİTOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Araziden tohumsuz (sporlu) bitki toplama, tayin etme ve herbaryumda saklama teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazanır
2 Tohumsuz (sporlu) bitkilerden alg, mantar, liken, karayosunu ve eğreltilerin yeryüzündeki ve ülkemizdeki yayılış özellikleri, tıbbi ve ekonomik değerleri hakkında detaylı bilgi edinir
3 Tohumsuz (sporlu) Bitkilere ait önemli sınıfların ve onlara ait önemli cins örneklerinin biyolojik özelliklerini ve teşhislerini öğrenir
4 Tohumsuz (sporlu) bitkilerin sınıflandırılmasında değerlendirilen kriterleri ve morfolojik özelliklerinin yanı sıra evrimsel süreçteki önemini kavrar
5 Biyoloji öğrencileri bitki sistematiğinin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Sistematik botanik tarihçesi, sistematikte bitkilerin adlandırılması, tohumsuz bitkilerin sistematiği ve her gruptan önemli sınıflar ve onlara ait cins veya tür örneklerinin tanıtılması, ekonomik ve ekolojik önemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sistematik botanik tarihçesi, sistematikte bitkilerin adlandırılması
2 Divisio: Bacteriophyta
3 Divisio:Cyanophyta (Mavi yeşil algler)
4 Chrysophyta (sarı algler), Bacillariophyta (diatomeler)
5 Conjugatae (Kavuşur algler), Charophyceae (Su şamdanları)
6 Chlorophyta (Yeşil algler)
7 Chlorophyta (Yeşil algler)
8 Vize Haftası
9 Phaeophyta (Kahverengi algler), Rhodophyta (kırmızı algler)
10 Mycophyta(mantarlar)
11 Mycophyta (mantarlar)
12 Lichenes (likenler)
13 Bryophyta (kara yosunları)
14 Pteridophyta (eğreltiler)
15 Pteridophyta (eğreltiler)
16 Genel tekrar
17 Final haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydın, A., "Systematics of the Spored Plants" İstanbul University, Faculty of Science Publications, 1991.
Bold, H.C. And Wynne, M.J. ,1978, "Introduction to the algae" Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Scagel, R.F. Et all.1982; "Nonvascular Plants Wadsworth Publishing Company, Belmond, California.
Tosun, F. "Special Botany, Plant Systematics- Seedless Plants", Atatürk University Publications, 1973.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatma, haftalık ödev ve araştırma konularının verilmesi, soru cevap, örnekleme, şekillerle destekleme, arazi çalışmaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Diğer 2 14 28
Toplam 8 70 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13221000000000000
ÖÇ 20000320000000000
ÖÇ 30000002230000000
ÖÇ 40000000003100000
ÖÇ 50000000000032000

^