Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Tarih
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAR333 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası Zorunlu 3 5 4
Dersin Amacı
Milli Mücadele Döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan dış politika ve ilkeler incelenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. SÜLEYMAN BEYOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.(PÇ:12)
2 Mezunlar, meslekî etik sorumluluk anlayışı kazanırlar.( PÇ:13)
3 Öğrenci, sentez yapabilir, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar. ( PÇ: 11)
4 Mezunlar, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.(PÇ:2)
5 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.(PÇ:1)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Ders ile ilgili çeşitli kaynaklar ve basılı eserler öğrencilere tanıtılacaktır.
Dersin İçeriği
Derste, Milli Mücadele döneminden başlayarak Türkiye'nin Sovyetler Birliği, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya gibi Balkanlardaki komşuları, Irak, İran, Afganistan, Suriye gibi doğu ve güneydeki komşuları ile ilişkileri anlatılacak, ayrıca önemli uluslararası meselelerle ilgili diplomatik temaslar ve imzalanan antlaşmalar da incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Milli Mücadele’de Dış Münasebetler: Sovyet Rusya İle Münasebetler
2 Batılılarla Münasebetler
3 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye-Yunanistan İlişkileri
4 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Doğulu Devletlerle İlişkiler
5 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Balkan Devletleriyle İlişkiler
6 Boğazlar Sorunu ve Hatay Meselesiyle İlgili Diplomatik Temaslar
7 İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Türkiye ve Dış İlişkileri
8 Ara Sınav
9 İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Müttefik Devletlerle Münasebetleri
10 İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Mihver Devletleriyle Münasebetleri
11 İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye-A.B.D. İlişkileri
12 Türk Dış Politikasında Kıbrıs Meselesinin Ön Plana Çıkması
13 İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde Diğer Sorunlar (Kıbrıs Haricinde)
14 İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Türkiye- Rusya İliş.
15 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Genel Bakış
16 1980’den Sonra Türkiye-Balkan Devletleri İlişkileri
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fahir ARMAOĞLU, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi I (1914-1980), Ankara 1982
Mehmet GÖNLÜBOL, Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara 1989
Salahi SONYEL, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Ankara 1973
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler, Öğrencilerin dersten önce haftalık içeriğe uygun olarak hazırlanmaları; öğretim üyesinin dersi anlatması, tartışma ve soru-cevap şeklinde dersin değerlendirilmesi şeklinde işlenecektir.

Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 4 14 56
Toplam 7 42 98
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 20300000000000000
ÖÇ 30000000000300000
ÖÇ 40000000000002000
ÖÇ 50000000000030000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^