Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Türk Dili ve Edebiyatı
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TDE307 Osmanlı Türkçesi V Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Osmanlı Türkçesi Dönemi eserlerinden seçilmiş metinlerin okunup günümüz Türkçesine aktarımı, Osmanlı Türkçesi Söz varlığında bulunan Arapça, Farsça kelime ve terkiplerin anlam ve yapı bakımından incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZÜHAL HASENE KÜLTÜRAL
Öğrenme Çıktıları
1 Türk dili ve edebiyatının yanı sıra bazı Doğu (Fars ve Arap) edebiyatlarının temel eser ve yazarlarını öğrenme.
2 Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı görünüşlerinden haberdar olurlar, onlar hakkında yorum yapabilir, tahlil edebilirler.
3 Mezunlar, Türk edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
4 Mezunlar, Türk dili ve edebiyatının ve araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
5 Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
6 Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi Dönemi eserleri,
Hikâyet-i Fethi Bursa: Metin okuma, aktarma
Çamlıca: Metin okuma, aktarma
Osmanlı Türkçesi Söz varlığında bulunan Arapça, Farsça kelime ve terkipler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ş. Sami 'Lisan ve Edebiyatımız,
2 Metnin Latin harflerine aktarımı
3 Metnin günümüz Türkçesine aktarımı
4 Metnin Söz varlığı üzerinde incelemeler
5 Hikâyet-i Feth-i Bursa'
6 Metnin Latin harflerine aktarımı
7 Çalışma Haftası
8 Ara Sınav
9 Metnin günümüz Türkçesine aktarımı
10 Metnin Söz varlığı üzerinde incelemeler
11 Çamlıca'
12 Metnin Latin harflerine aktarımı
13 Metnin günümüz Türkçesine aktarımı
14 Metnin Söz varlığı üzerinde incelemeler
15 Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılan Arapça ve Farsça tamlamalar
16 Osmanlı Türkçesi döneminde kullanılan Arapça ve Farsça tamlamalar
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Faruk Kadri Timurtaş Osmanlı Türkçesi Metinleri II-III
Feretin Develioğlu Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
Hayati Develi Osmanlu Türkçesi Metinleri 2
Şemsettin Sami Kâmus-ı Türkî
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma, Tartışma, Soru-Cevap.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ödev Sunma320
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ev Ödevi 3 14 42
Toplam 6 42 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 20300000000000000
ÖÇ 30020220000000000
ÖÇ 40003000000000000
ÖÇ 50022000000000000
ÖÇ 60000000003000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^