Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Fotoğraf
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FOT332 Elektronik/Dijital Görüntüleme II Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Öğrenciye, dijital görüntüleme tekniklerini tanıtarak, geleneksel tekniklerden farkını ortaya koymak; bilgisayar ortamında görüntü işleme yöntemlerini anlatarak, bu tekniği kendini ifade yolunda bir araç olarak kullanmasını sağlamak; kimyasal fotograf ile dijital fotograf arasında ilişki kurmak; teknik ve estetik sorunların üstesinden nasıl gelineceğini öğretmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Bilgisayar kullanma becerisi
2 Renk bilgisi
3 Disiplinlerarası eserler üretme becerisi
4 Tasarlama becerisi
5 Sistemli düşünme becerisi
6 Teknik ve estetik sorunların üstesinden gelmek
7 Kullanılan malzemeyi tanımak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Öğrencilerden kendi seçecekleri konu başlıklarında bilgisayar ortamında kavramsal çalışmalar üretmeleri istenir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kavramsal Yaklaşımlar
2 Kavramsal Yaklaşımlar
3 Kavramsal Yaklaşımlar
4 Proje çalışması
5 Proje çalışması
6 Proje çalışması
7 Proje çalışması
8 Ara sınav
9 Kavramsal Yaklaşımlar
10 Kavramsal Yaklaşımlar
11 Kavramsal Yaklaşımlar
12 Proje çalışması
13 Proje çalışması
14 Proje çalışması
15 Proje çalışması
16 Ders çalışma haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DİJİTAL FOTOĞRAFÇILAR İÇİN PHOTOSHOP - SCOTT KELBY - ALFA YAYINLARI
FİLMDEN DİJİTALE FOTOĞRAF - EMRE İKİZLER - SAY YAYINLARI
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Derslerde anlatılan teorik bilgiler, uygulamalar ve görsel malzeme eşliğinde açıklanır; tartışılır. Öğrenciler, ödev konularının fotograflarını çeker, bilgisayar ortamında işler ve bu ödevler ders içinde eleştirilir.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı140
Proje Savunması260
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 1 1
Final Sınavına Hazırlanma 1 1 1
Proje 2 12 24
Toplam 8 42 82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11101101101323230
ÖÇ 22212201232333220
ÖÇ 32232102211211120
ÖÇ 42121101122232330
ÖÇ 51223201121111330
ÖÇ 61201101133222320
ÖÇ 73212212322333320
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^