Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk Sanatları
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GTH377 Tekstil Boyar Maddeleri Zorunlu 2 4 2
Dersin Amacı
Tekstil elyafının boyanma özellikleri, boyarmaddelerin özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AYŞE UYGUR
Öğrenme Çıktıları
1 Teknik ve Estetik yaratıcılıgını sürekli gelişebilir.
2 Mesleki uygulamalar için çağdaş tekniklerin ve teknolojilerin kullanılması becerisi edinebilir.
3 Deneysel tasarlama çalışmaları sonucunda ortaya çıkan verilerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, yeni yaratıcılık ve tekniklerin oluşturulması konularında yorumlama becerisi edinebilir.
4 Tekstil tasarım çözümleri için sağlık, güvenlik, ekonomik, toplumsal gereklilikler bağlamında duyarlılık gelişebilir.
5 Sanat / Tasarım problemlerine, estetik-teknik-mesleki bilgilerinin uyarlanabilme becerisi edinebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Rengin bilimsel tanımı ,boya, boyarmadde, haslık, doğal (pamuk vb.) , rejenere( viskoz vb.) ve sentetik elyafın sentetik boyarmaddelerle boyanması incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Rengin bilimsel tanımı
2 Boya, boyarmadde, boyarmadde haslığı
3 Elyaf-iplik-kumaş boyama faklılıkları
4 Doğal (pamuk vb.) ve rejenere( viskoz vb.) selülozik elyafın reaktif boyarmaddeleriyle boyanması,
5 Doğal(pamuk vb) ve rejenere selülozik elyafın küp, direkt boyarmaddeleriyle boyanması,
6 Doğal(pamuk vb) ve rejenere selülozik elyafın kükürt ve diğer boyarmaddeleriyle boyanması,
7 Doğal (yün vb.) ve rejenere protein elyafın asit boyarmaddeleriyle boyanması,
8 Ara sınav
9 Doğal ( yün vb. ) ve rejenere protein elyafın metal kompleks boyarmaddeleriyle boyanması
10 Doğal (yün vb.) ve rejenere protein elyafın mordan, reaktif boyarmaddeleriyle boyanması,
11 Sentetik elyaf olan naylonun asit, reaktif, dispers boyarmaddleriyle boyanması,
12 Sentetik elyaf olan polyesterin dispers, küp boyarmaddeleriyle boyanması,
13 Sentetik elyaf olan orlonun bazik, dispers boyarmaddeleriyle boyanması,
14 Karışık elayfın ( pamuk- polyester, viskon-polyester, yün-naylon vb.) boyanması
15 Karışık elyafın (pamuk –polyester; viskon- polyester; yün-naylon vb.) boyanması.
16 Çalışma haftası
17 Yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Tekstil Elyaf ve Boyama Tekniği - Yıldız Özcan
Boya Baskı Teknolojisi - Meliha Özgirgin- Ferit Özgirgin
Dokümanlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik anlatım, görsel sunum ve uygulamalı eğitim.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri60
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri40
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam 28 4 56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12013103000000000
ÖÇ 22022103000000000
ÖÇ 33022103000000000
ÖÇ 43022103000000000
ÖÇ 52022103000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^