Lisans - Güzel Sanatlar Fakültesi - Tekstil
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSD283 Örme Teknolojisi I Zorunlu 2 3 2
Dersin Amacı
Öğrencilerin örme kumaş oluşturma tekniğini, örme kumaşlarda kullanılan örgülere ait teknik çizimleri öğrenmeleri, örme kumaşları tanımaları amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. SİNEM BUDUN GÜLAS
Öğrenme Çıktıları
1 Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilir.
2 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
3 Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilir.
4 Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri kavrayabilir, yorumlayabilir, değerlendirerek analiz edebilir ve öneriler getirebilir.
5 Alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Atkılı örme teknolojisi, temel kumaş yapıları, atkılı örme makineleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Örmeciliğin tarihçesi Türkiye’de gelişimi ve günümüzdeki önemi
2 Örmenin tanımlanması, sınıflandırılması. Atkılı örme sistemlerinde temel hareketler.
3 El örme makinelerinin elemanlarının tanınması.
4 Örme makinelerinde kullanılan iğneler, örme makineleri tanınma ölçüleri.
5 Örme makineleri temel parçaları.
6 Atkılı örmecilikte desenlendirme teknikleri. Atlama Jakar, Dolu Jakar teknikleri.
7 Pike Jakar, Torba Jakar, File Jakar.
8 Ders çalışma haftası
9 Ara sınav
10 Yapısal desenlendirme tekniklerine giriş. Linksli desenlendirme, Yürütme desen tekniği.
11 Saç desen tekniği, Ajurlu desen tekniği, “Fully Fashion” yüzeyler.
12 Örme kumaş analizi, teknik çizim, iğne dizim, çelik dizimi.
13 Yuvarlak örmede tek plakalı temel desenler.
14 Yuvarlak örme makinelerinde çift plakalı temel desenler.
15 Örme kumaş hataları.
16 Çorap örme teknolojisi ile ilgili genel bilgiler.
17 Ders çalışma haftası
18 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Düz Örme Teknolojisi, Doç.Dr. Cevza Candan,2000.
Knitting Technology, David J Spencer,1983.
Tekstil Teknolojisi, Elyaftan Kumaşa, Cilt 8,9,10, Mehmet Yakartepe, Zerrin Yakartepe.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders, ödev, teknik gezi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı140
Toplam40
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Toplam 4 28 56
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000030000
ÖÇ 20300000000000000
ÖÇ 30030000000000000
ÖÇ 40003000000000000
ÖÇ 50000300000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^