Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - İstatistik
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IST339 İstatistiksel Deney Tasarımı Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, deterministik ve olasılıksal modelleri ayırmada, uygulamalı istatistiğin kısa bir özetini vermek ve tasarlanmış bir deney tanıtmak ve deneysel tasarım Doğrusal istatistik modellerine yaklaşımı tartışmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. MÜJGAN TEZ
Öğrenme Çıktıları
1 Faktöriyel tasarımlar bilir ve uygular.
2 Rasgele ve karışık etkili modeller bilir ve uygular.
3 SPSS kullanarak analiz yapar..
4 Verilere ilişkin model oluşturur ve bu modelleri kullanarak tahminlerde bulundurur.
5 deney tasarımı hakkında bilgi kazanımları sağlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, tek yönlü varyans analizi, varyansların homojenliği ile ilgili testler, sabit etki için beklenen kareler ortalaması, rasgele ve karışık etkili modeller, ortogonel polinomlar,çoklu karşılaştırmalar, rasgele blok tasarımı, Latin kare ve Greko Latin kare tasarımları, faktöriyel tasarımlar, planlı bir deney tasarımı, planlı deneylere doğrusal model yaklaşımı,rasgelelık, vaka çalışmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel kavramlar
2 Tek yönlü varyans analizi
3 Varyansların homojenliği ile ilgili testler
4 Sabit etki için beklenen kareler ortalaması
5 Rasgele ve karışık etkili modeller
6 Ortogonel polinomlar
7 Çalışma haftası
8 Vize haftası
9 Çoklu karşılaştırmalar
10 Rasgele blok tasarımı
11 Latin kare ve Greko Latin kare tasarımları
12 Faktöriyel tasarımlar
13 Planlı bir deney tasarımı ve tanımı
14 Planlı deneylere doğrusal model yaklaşımı
15 Rasgelelik
16 Vaka çalışması
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
basılmamış ders notları,İstatistiksel Deney Tasarımı Sabit Etkili Modeller-Birdal Şenoğlu/Şükrü Acıtaş
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıfta anlatma yöntemi, tahtada problem çözümü,Tartışma.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Toplam 8 82 124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12131222322000000
ÖÇ 22122222000000000
ÖÇ 32333333333000000
ÖÇ 42120000000000000
ÖÇ 51220000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^