Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - Fransızca Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDFO310 Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
Bu ders fransızca öğretmen adaylarına yabancı dil sınıfında bilgisayar kullanımı hakkında teorik bilgi verip bu bilgileri sınıf ortamında uygulatmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında internet kullanarak eğitsel materyeller geliştirmek te amaçların içinde yer almaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. YAPRAK TÜRKAN TAŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğretmen adayları öğrencilerine bilgisayar ortamında bireysel ve otonom çalışmalar yaptırabilirler
2 Öğretmen adayları dersin amacına uygun CD ve etkinlikler seçip kullanabilir
3 Öğretmen adayları yabancı dil öğretimiyle ilgili internet sitelerinden yararlanabilir
4 Öğretmen adayları bilgisayar labaratuvarında ders yapabilir
5 Öğretmen adayları bilgisayar kullanarak Fransızca bir ders işleyebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri ve uygulama yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar. Ders yazılımlarının tasarımı, değerlendirme yaklaşımları ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı programları ile ilgili temel beceriler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin İşlenişinin ve İçeriğinin Tanıtılması
2 Öğretim Teknolojileri
3 Öğretim Teknolojileri
4 Teorik Yaklaşımlar
5 Materyal Geliştirme
6 Pedagojik Dökümanların Kullanımı
7 İlgili Materyallerin Seçimi
8 Ara Sınav
9 Materyal Geliştirme
10 Alıştırmalar
11 Alıştırmalar
12 Öğrencilerin Seviyelerine Göre Pedagojik Dökümanların Hazırlanması
13 Alıştırmalar
14 Alıştırmalar
15 Genel Tekrar
16 Ders Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Divers cédéroms concernant l'enseignement/apprentissage du français.
LANCIEN Thierry, De la vidéo a internet: 80 activités thématiques, Hachette, Paris, 2004.
MANGENOT François, LOUVEAU Elisabeth, Internet et la classe de langue, Clé International, Paris, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu ders 20 bilgisayarın bulunduğu bir bilgisayar laboratuarında yapılmaktadır. Her öğretmen adayı bilgisayarda verilen görevleri bireysel olarak yapar ve dersin sonunda sunar. Fransızca öğretiminde teknolojiden nasıl yararlanılacağı ve en verimli şekilde nasıl kullanılacağı üzerinde çalışılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Proje150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Laboratuvar 14 2 28
Proje 14 2 28
Toplam 56 8 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13232333313332000
ÖÇ 23232333313332000
ÖÇ 33232333313332000
ÖÇ 43232333313332000
ÖÇ 53232333313332000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^