Lisans - Sağlık Bilimleri Fakültesi - Sağlık Yönetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SGL310 Sağlık Eğitimi Zorunlu 2 4 2
Dersin Amacı
Ögrencileri sağlık eğitimi kavramı, hedefler, ilkeler, sağlık eğitiminde yeni yaklaşımlar,eğitim yöntemleri, eğitim araçları ve etkili sunum teknikleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi KEVSER BURCU ÇALIK
Öğrenme Çıktıları
1 Etkili, interaktif eğitim tekniklerini bilir, uygular ve değerlendirir.
2 Yetişkinlerin öğrenme özelliklerini ve engellerini sıralar.
3 Yetişkin eğitiminin temel kuralları bilir, önemini kavrar.
4 Sağlık eğitiminde eğitim yöntemlerini sıralar.
5 Öğrenciler sağlık eğitimi kavramını tanımlar, önemini kavrar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Sağlık yönetiminde sağlık eğitimi kavramı, amacı ve önemi,sağlık eğitimi temel prensipleri, sağlık eğitiminde eğitim yöntemleri ve araçları, bireysel öğrenme yolları, program geliştirme, sağlık eğitiminde yeni yaklaşımlar, yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve etkili sunum
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sağlık yönetiminde sağlık eğitimi kavramı, hedefleri, önemi
2 Sağlık eğitiminde ilkeler
3 Bireyin öğrenme yolları
4 Sağlığı geliştirme
5 Sağlık eğitiminde yeni yaklaşımlar
6 Sağlık eğitiminde eğitim yöntemleri
7 Sağlık eğitiminde eğitim yöntemlerini kullanma teknikleri
8 Ara sınav
9 Öğrenme, öğretme ve eğitim
10 Sağlık eğitiminde eğitim araçları
11 Sağlık eğitiminde plan ve program geliştirme
12 Sağlık eğitiminde etkili sunum
13 Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve engelleri
14 Etkili interaktif eğitim teknikleri
15 Sunumlar
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Health Education. Sozen C. Palme Yayıncılık, 2003. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. Güler Ç, Akın L. Hacettepe Üniversitesi Yayınları,2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, okuyup yorumlama, tartışma, soru cevap, yansıtma, gözlem, örnek olay gibi teknikler kullanılacaktır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000000001000010
ÖÇ 20020000000000100
ÖÇ 30000020000000010
ÖÇ 40000020000000010
ÖÇ 50000002201000010
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^