Lisans - İktisat Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON161 İşletme Yönetimi I Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
İşletme Temel Kavramları, İşletme Türleri ve İşletme Fonksiyonları (Üretim,Pazarlama, Finansman) konularında öğrencilerin bilgilendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NESLİHAN OKAKIN
Öğrenme Çıktıları
1 İşletme yönetimi fonksiyonlarını tanımlayabilecekler ve tartışabileceklerdir.
2 İşletmelerin kuruluş sorunlarını tanımlayabilecek ve sorunların çözümüne ilişkin yapılması gerekenleri muhakeme edebileceklerdir.
3 İşletmelerin, türlerine göre farklılıklarını ve benzer özelliklerini ayırt edebilecek ve değerlendirebileceklerdir.
4 İşletmelerin sınıflandırılmalarını yapabilecek ve özelliklerini tanımlayabileceklerdir.
5 İşletme yönetiminin temel terimlerini kavrayacaklardır..
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşletme Temel Kavramları, İşletmelerde Rasyonellik İlkeleri
İşletme Türleri- Hukuki Yapıları Bakımından İşletmeler
şletmelerin Çevresi ve İlişkiler; Kuruluş Yeri Kavramı ve Önemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İşletme Kavramı, İşletme Ekonomisi ve tarihsel Gelişimi
2 İşletme Ekonomisi ile İlgili Kavramlar
3 İşletme Temel Kavramları, İşletmelerde Rasyonellik İlkeleri
4 İşletme Fonksiyonları, Amaçları ve Sorumlulukları
5 İşletme Türleri-Ekonomik Fonksiyonları; Faaliyet Konuları; Büyüklükleri Bakımından İşletmeler
6 İşletme Türleri-Mülkiyet Bakımından (Kamu, Özel ve Karma) İşletmeler
7 İşletme Türleri- Hukuki Yapıları Bakımından İşletmeler
8 Ara Sınav
9 İşletme Türleri- Ulusal, Uluslar arası, Çokuluslu, Global İşletmeler ve Özellikleri
10 İşletme Türleri- İşletmeler Arası Antlaşmalar (Ekonomik Birleşmeler) Bakımından İşletmeler
11 İşletmelerin Çevresi ve İlişkiler; Kuruluş Yeri Kavramı ve Önemi
12 İşletmelerin Kurulması; Kuruluş Yeri Seçimi, Seçim ile İlgili Analizi ve Çalışmalar
13 Üretim
14 Pazarlama
15 Pazarlama II
16 Calisma Haftasi
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mümin Ertürk. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, İstanbul: Beta Yayınları 1996.
Oğuz Uras. İşletmeye Giriş, İstanbul: Nihad Sayar-Vakıf Yayınları, 1990.
Oktay Alpugan ve diğerleri. İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, İstanbul: Beta Yayınları 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Diğer 1 16 16
Toplam 17 61 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13331020033221000
ÖÇ 23331020033221000
ÖÇ 33331020033221000
ÖÇ 43331020033221000
ÖÇ 53331020033221000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^