Lisans - İktisat Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CEKO214 Sosyal Düşünceler Tarihi Zorunlu 2 4 2
Dersin Amacı
Çağlar boyunca düşünce yaşamı hakkında bilgilendirme
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. AHMET EMİN KOTİL
Öğrenme Çıktıları
1 Geniş bir düşünsel,sosyal ve siyasal vokabülere ulaşılmaktadır
2 Büyük düşünürlerin karmaşık analiz metotlarına aşinalık kazanılmaktadır
3 Değişik tarihsel dönemlerde temel sosyal ve siyasal sorunsallar hakkında global bakış edinilmektedir
4 Modern çağda düşünce akımları (19. ve 20.yüzyıllar) üzerine kapsamlı bilgi verilmektedir
5 Batı düşüncesinin tarihsel öncülleri (Antik çağ,Ortaçağ,Yeniçağ) üzerine kapsamlı bilgi verilmektedir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Antik çağ düşüncesi (Eski Yunan ve Roma),Hıristiyanlık ve Ortaçağ Avrupa düşüncesi,İslam düşüncesi,Yeniçağ düşüncesi,Aydınlanma ve devrimler,19.yüzyılda liberalizm,ulusçuluk,gelenekçilik ve muhafazakarlık,bazı düşünce akımları,ülkeler ve düşünce yaşamları,19.yüzyılda sosyalizm ve değişik türleri,20.yüzyılda komünizm ve sosyal-demokrasi,faşizm,gelenekçilik ve muhafazakarlık,liberalizm,bazı düşünce akımları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Eski Yunan düşüncesi
2 Roma'da düşünce, Hıristiyanlık
3 Ortaçağ Avrupa sistemi ve düşüncesi
4 İslam düşüncesi
5 16.ve 17.yüzyıllarda Avrupa düşüncesi
6 16.ve 17.yüzyıllarda Avrupa düşüncesi (devam)
7 Aydınlanma ve devrimler
8 Sınav haftası
9 19.yüzyılda liberalizm
10 19.yüzyılda ulusçuluk ve gelenekçilik
11 19.yüzyılda ülkeler ve çeşitli akımlar
12 19.yüzyılda sosyalizm
13 19.yüzyılda sosyalizm (devam)
14 20.yüzyıl düşüncesi
15 20.yüzyıl düşüncesi (devam)
16 Sınava hazırlık
17 Sınav haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Siyasal Sistemler Siyasal Çatışma ve Uzlaşma - Ahmet Taner Kışlalı
Ahmet Kotil, Sosyal Düşünce Tarihi Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Diğer 5 3 15
Toplam 21 11 49
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13132110111111130
ÖÇ 23132110111111130
ÖÇ 33132110111111130
ÖÇ 43132110111111130
ÖÇ 53132110111111130
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^