Lisans - İktisat Fakültesi - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CEKO324 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Zorunlu 3 6 4
Dersin Amacı
İş kazası, yangın, ilk yardım, meslek hastalıkları, iş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği hukuku ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. TAHSİN KALAYCI
Öğrenme Çıktıları
1 Kazaların ekonomik boyutunu bilir ve yorumlarlar.
2 İSG çalışmalarını Frekans, Vahamet, Genel Kazalanma Oranı kriterlerine göre değerlendirirler, büyük projelerde üretime başlanan kaza oranlarını oluştururlar ve buna göre gerekli önlemleri alırlar.
3 Risk değerlendirmesi yapmayı öğreneceklerdir.
4 İş kazasının sonuçlarını kavrayabileceklerdir.
5 İş sağlığı ve güvenliği hukukunun temel ilkelerini anlayabileceklerdir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin önemi; karşılaşılan sorunlar ve alınması gereken önlemler ve güvenliği hukuk ile ilgili temel kavramları öğretmektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İsg önemi, tarihi gelişimi Endüstrideki yeri, Başarı şartları ve temel ilkeleri
2 İşverenin borçları
3 Önlem alma
4 Risk değerlendirmesi
5 Denetim
6 İşyeri İSG komisyonu
7 İşyeri hekimi
8 Ara Sınav
9 İşyeri değerlendirme
10 İşyeri mühendisi
11 Tıbbi raporlar
12 İş kazası
13 Meslek hastalığı
14 Yaptırımlar
15 Teftişler
16 Cezai hükümler
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
KALAYCI, Hasan Tahsin, İSG Ders Notları İSG Yönetmeliği TSE–18001,TSE–18002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-cevap, Tartışma, Problem çözme, Beyin fırtınası.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Diğer 1 30 30
Toplam 17 74 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12000022000222120
ÖÇ 22000022000222120
ÖÇ 32000022000222120
ÖÇ 42000022000222120
ÖÇ 52000022000222120

^