Lisans - İktisat Fakültesi - İktisat
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IKT311 Para Teorisi Zorunlu 3 5 5
Dersin Amacı
Para Teorisi alanındaki kuramsal gelişmelerden hareketle öğrencilerin ekonomideki parasal olgu ve ilişkileri derinlemesine kavrayabilmesi için gerekli donanımın kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. KAMİL USLU
Öğrenme Çıktıları
1 Para piyasalarında yeni gelişmeleri analiz eder
2 Merkez bankasının parasal operasyonlardaki önemini ifade eder
3 Bu alandaki kurumsal gelişmeleri analiz eder
4 Bu alandaki teorik bakış açılarını analiz eder
5 Para teorisindeki farklı yaklaşımları karşılaştırır
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Para, Banka ve Finansal Piyasalar, Finansal Sistem, Paranın Tanımı, Finansal Piyasalar, Faiz Oranı, Bankacılık ve Finansal Kurumların Yönetimi, Ekonomik Analiz ve Bankacılık düzenlemeleri, Para arzının unsurları, Para politikasının araçları, Para politikasının yönetimi, Para teorisi, Para talebi, Keynesyen Çerçeve, Para ve Maliye Politikası, Toplam talep ve arz analizi, Para ve Enflasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 dersin kaynakları, genel çerçevesi ve çalışma biçiminin tanıtılması Araştırma ve Okuma -
2 tarihsel kapitalizmin, genel eğilimleri ve paranın gelişimi Araştırma ve Okuma -
3 kapitalizm, metalaştırma, Birikim süreci ve para Araştırma ve Okuma
4 Reel kesim ve finans kesimi arasındaki ilişkilerin niteliği ve tarihsel süreçte değişimi Araştırma ve Okuma -
5 Marxist para teorisi Araştırma ve Okuma -
6 Marxist para kuramındaki çağdaş gelişmeler ışığında küresel finans sistemi Araştırma ve Okuma -
7 Gelişmekte olan ülkelerin küresel finans sistemi ile ilişkileri Araştırma ve Okuma -
8 Sınav haftası Yok -
9 Türkiye'de para ve sermaye piyasalarının eğilimleri Araştırma ve Okuma -
10 Ortodoks para teorisine giriş Araştırma ve Okuma -
11 Klasik ve neo klasik para talebi teorisi Araştırma ve Okuma -
12 Keynezyen ve yeni keynezyen para talebi kuramı Araştırma ve Okuma -
13 Monetarist para talebi teorisi Araştırma ve Okuma -
14 para arzı,para çarpanı Araştırma ve Okuma -
15 merkez bankası ve para arzı Araştırma ve Okuma -
16 Çalışma haftası Yok -
17 sınav haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Makro İktisat, E., Ünsal, Turhan Kitapevi,,Frederic S.Mishkin: Para Teorisi- Politikası, (Çev.prof.Dr.İlyas Şıklar,Prof.Dr.Ahmet Çakmak,Yrd.Doç.Dr.Suat Yavuz)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum ve ders anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Diğer 1 48 48
Toplam 6 86 114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11231031031133000
ÖÇ 20231220302322300
ÖÇ 32001212012221000
ÖÇ 40313132233232300
ÖÇ 51203012020200300

^