Lisans - İşletme Fakültesi - İşletme
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PAZ410 Tüketici Davranışları Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Pazarlamada tüketici davranışı ile ilgili teorik bilgi ve pratikten örnekler verilerek ders anlatılmaktadır.
Öğrenme Çıktıları
1 Tüketici davranışlarının çıktılarını analiz eder.
2 Tüketici davranışlarına uygun pazarlama stratejileri geliştirir ve uygular.
3 Tüketici davranış biçimlerine ve satın alma karar sürecine etki eden faktörleri analiz eder.
4 Pazarlama faaliyetlerinde tüketici davranış modellerinden faydalanır.
5 Tüketici satın alma karar sürecini analiz eder.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Temel Pazarlama Kavramları, Tüketici Davranışına Giriş, Tüketici Davranışlarında Araştırma - 1, Tüketici Davranışlarında Araştırma - 2, Güdülenme, Kişilik
Algılama, Öğrenme, Tutum ve İnançlar, İletişim Süreci, Referans Grup ve Aile, Kültür ve Alt Kültür, Kültürlerarası Tüketici Davranışı, Tüketici Davranışında Karar Verme Süreci, Tüketici Davranışında Ürün Kabulü ve Pazara Yayılma konularını içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel Pazarlama Kavramları, Tüketici Davranışına Giriş
2 Tüketici Davranışlarında Araştırma - 1
3 Tüketici Davranışlarında Araştırma - 2
4 Güdülenme
5 Kişilik
6 Algılama
7 Öğrenme
8 Çalışma Haftası
9 Arasınav
10 Tutum ve İnançlar
11 İletişim Süreci
12 Referans Grup ve Aile
13 Kültür ve Alt Kültür
14 Kültürlerarası Tüketici Davranışı
15 Tüketici Davranışında Karar Verme Süreci
16 Tüketici Davranışında Ürün Kabulü ve Pazara Yayılma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Consumer Behavior - L. G. Schiffman and L. Kanuk, Int. E., 8. E., 2004, Prentice Hall.
Consumer Behavior : A European Perspective - Solomon, Bamossy,Askegaard, Hogg, 3. E., 2006, Prentice Hall.
Çağdaş Tüketici Davranışı - Rıdvan Karalar, 2005, Eskişehir.
Tüketici Davranışı - Yavuz Odabaşı, Gülfidan Barış, 2002, MediaCat Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
ödev, arasınav ve final
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 1 24 24
Proje 1 24 24
Diğer 1 24 24
Toplam 8 106 134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11321232331113220
ÖÇ 23332323331012230
ÖÇ 32331211221221230
ÖÇ 42333132332122330
ÖÇ 51331333331222330
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^