Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IMO302 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 3 6 5
Dersin Amacı
Öğrencilere problemlerin çözümünde kullanılan süreci ve stratejileri kazandırmak. Ders planı ve etkinlik hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususların kavranmasına yardımcı olmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ALAATTİN PUSMAZ
Öğrenme Çıktıları
1 Matematik öğretiminde proje tabanlı öğrenme yöntemini uygulayabilecektir.
2 Öğrenci çalışmalarını değerlendirebilecektir.
3 Herhangi bir öğrenme alanına yönelik olarak farklı düzeylerde etkinlik hazırlayabilecektir.
4 Ders planı hazırlayabilecek ve bunu uygulayabilecektir.
5 Rutin olmayan problemleri uygun stratejileri kullanarak çözebilecektir.
6 Her öğrenme alanıyla ilgili olarak rutin ve rutin olmayan problemler hazırlayabilecektir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Problem nedir? Problem çözme stratejileri; etkinlik hazırlama; öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi; proje tabanlı öğrenme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Problem nedir?
2 Problem çeşitleri
3 Problem çözme süreci
4 Problem çözme stratejileri ve uygulaması
5 Problem çözme stratejileri ve uygulaması Problem hazırlama
6 Problem çözme stratejileri ve uygulaması Problem hazırlama
7 Problem çözme stratejileri ve uygulaması Problem hazırlama
8 Ara sınav haftası
9 Öğrenme alanlarıyla ilgili ders planı hazırlama
10 Öğrenme alanlarıyla ilgili ders planı hazırlama Ders planı ve etkinlik hazırlama
11 Öğrenme alanlarıyla ilgili etkinlik hazırlama Ders planı ve etkinlik hazırlama
12 Öğrenme alanlarıyla ilgili etkinlik hazırlama Ders planı ve etkinlik hazırlama
13 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi Ders planı ve etkinlik hazırlama
14 Öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi Ders planı ve etkinlik hazırlama
15 Proje tabanlı öğrenme Ders planı ve etkinlik hazırlama
16 Yarıyıl sonu sınav haftası
17 Yarıyıl sonu sınav haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Elementary and middle school mathematics, J.A. Van de Walle, Pearson.
Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi, A. Baki, Derya Kitabevi.
Matematik öğretimi, M. Altun, Aktüel.
Teaching mathematics, M.A. Sobel, E.M. Maletsky, Allyn and Bacon.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Düz anlatım, soru-cevap, buluş yoluyla öğrenme.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Proje1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Proje Savunması140
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 7 2 14
Proje 1 15 15
Araştırma Sunumu 1 2 2
Toplam 53 48 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000300000000
ÖÇ 20000000300000000
ÖÇ 33300020000000000
ÖÇ 40300010000000000
ÖÇ 50300000000000000
ÖÇ 60200000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^