Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IMO406 Matematik ve Sanat Zorunlu 4 8 6
Dersin Amacı
Matematikte soyut bilinen kavramlara origami, nakış, kanaviçe, örgü gibi el işleri yardımı ile görsel geçiş, iki boyut ve üç boyut arası geçişleri modüler origami, perspektif, resim sanatı, geometrik kes yapıştır ile yakalama, matematiğin tarihsel gelişimine sanatla kesişen yollar aracılığı ile bakış (fraktallar, örüntüler, vs.), Sanat çeşitlerindeki farklı yapılar aracılığı ile matematiksel analiz (altın oran, Escher, Hofstadter'in GEB kitabı, İslami süsleme sanatındaki örüntüler, notalar ve müzik).
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi ÖZLEM ÇEZİKTÜRK KİPEL
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler doğada matematik konusunu araştırır ve matematik felsefesi hakkında tartışma yapabilirler
2 Öğrenciler farklı örüntüler arasındaki ilişki fark ederler
3 Öğrenciler matematik nesnelere farklı bakış açılarından bakma yeteneği kazanırlar
4 Öğrenciler kendi oluşturdukları materyaller üzerinde matematiksel modellemeleri incelerler
5 Öğrenciler matematik ve sanat arasındaki ilişkiler hakkında örnekler verebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Origaminin temelleri, matematiksel teoremler
Modüler origami-polihedra
İki- üç boyut geçişleri, öklid ve öklid dışı uzaylar
Fraktallar ve kaos teorisi
Escher ve günümüzün matematik sanatçıları
Etnomatematik: Farklı kültürler ve onların matematik alışkanlıkları
Örüntüler: Örme, dikiş, kanaviçe
Altın oran ve doğa
Matematik keşfedildi mi? icat edildi mi?: farklı disiplinler arası analiz
Matematik ve müzik: Notalar ve ölçüler
Matematik ve edebiyat sanatı
Perspektif
Matematik ve sanat:Neler yeni?
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş
2 Origaminin temelleri, matematiksel teoremler
3 Modüler origami-polihedra
4 İki- üç boyut geçişleri, öklid ve öklid dışı uzaylar
5 Fraktallar ve kaos teorisi
6 Escher ve günümüzün matematik sanatçıları
7 Ara sınav
8 Etnomatematik: Farklı kültürler ve onların matematik alışkanlıkları
9 Örüntüler: Örme, dikiş, kanaviçe
10 Altın oran ve doğa
11 Matematik keşfedildi mi? icat edildi mi?: farklı disiplinler arası analiz
12 Matematik ve müzik: Notalar ve ölçüler
13 Matematik ve edebiyat sanatı
14 Matematik ve edebiyat sanatı
15 Perspektif
16 Serbest hafta:Matematik ve sanat:Neler yeni?
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Timur Karaçay'ın makalesi
http://hektor.umcs.lublin.pl/~mikosmul/origami/
http@//dev.origami.com/diagram.cfm
Viewpoints 2000 lesson notes
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
ders anlatım, sunumlar, materyal kullanımı, doğaya gezi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Proje 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 14 14
Toplam 10 112 140
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12200000000000000
ÖÇ 20200020002000000
ÖÇ 30000000001000000
ÖÇ 41000000002000000
ÖÇ 50200000003000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^