Lisans - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TTO224 Güzel Yazı Teknikleri Zorunlu 2 4 5
Dersin Amacı
Yazı kavramı, şeklen güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri ve yazılış yönleri, bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönleri, rakam ve işaretlerin yazılışı, büyük ve küçük temel harflerle bitişik, dik ve eğik el yazısı, dik ve eğik el yazısıyla metinler oluşturma, çeşitli dekoratif, antik, v.b. yazılar, uygulama çalışmaları, düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi NERMİN ÖZCAN ÖZER
Öğrenme Çıktıları
1 Yazının gelişimi hakkında tarihsel gelişimi kavranır
2 Değişik yazı stillerini kavrar.
3 Düzgün ve okunaklı yazı uygulamaları yapar.
4 Bitişik eğik yazı küçük harfleri ve yazılış yönlerini yapar.
5 Yazı kavramını, güzel yazma yöntem ve tekniklerini kazanır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Yazı Kavramının Tanımı ve Tarihi Gelişimi
Yazı Araç ve Gereçleri ile Kullanımları
Büyük ve Küçük Temel Harflerin Yazım Kurallarına Uygun Olarak Yazılması
Eğik Büyük ve Küçük Temel Harfler ile Yazılış Yönleri
Bitişik Eğik Yazı Küçük Harfler ve Yazılış Yönleri
Dik ve Eğik El Yazısı Uygulamalar
Dik ve Eğik El Yazısı ile Metinler Oluşturma
Dekoratif Yazı Karakterleri ve Uygulamalar
Rakam ve İşaretlerin Yazılışı
Düzgün ve Okunaklı Yazı Uygulamaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yazı Kavramının Tanımı ve Tarihi Gelişimi
2 Yazı Araç ve Gereçleri ile Kullanımları
3 Büyük ve Küçük Temel Harflerin Yazım Kurallarına Uygun Olarak Yazılması
4 Eğik Büyük ve Küçük Temel Harfler ile Yazılış Yönleri
5 Bitişik Eğik Yazı Küçük Harfler ve Yazılış Yönleri
6 Bitişik Eğik Yazı Küçük Harfler ve Yazılış Yönleri
7 Dik ve Eğik El Yazısı Uygulamaları
8 Ara Sınav
9 Dik ve Eğik El Yazısı ile Metinler Oluşturma
10 Dik ve Eğik El Yazısı ile Metinler Oluşturma
11 Dekoratif Yazı Karakterleri
12 Dekoratif Yazı Karakterleri ile Uygulamalar
13 Dekoratif Yazı Karakterleri ile Uygulamalar
14 Rakam ve İşaretlerin Yazılışı
15 Düzgün ve Okunaklı Yazı Uygulamaları
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hüseyin Kılıçkan. Sanat Yazıları. Taç Yayınevi, İstanbul, 1969.
K. Artut-H.Demir. Güzel Yazı Teknikleri ve Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara, 2007.
Munis Erdoğan. Evrimi ile Yazı Sanatı. Yeni Kitap Basımevi, Konya.
Sait Yada. Yazı Sanatı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1947.
Yüksel Uslay. Yazı Sanatı. Marifet Ofset, İzmir, 1975.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunuş yoluyla öğretim, soru-cevap yöntemi ve tartışma yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav180
Ödev Sunma120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Ev Ödevi 1 14 14
Proje 1 14 14
Diğer 1 5 5
Toplam 8 92 120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000320000000000
ÖÇ 20000300000000000
ÖÇ 30000320000000000
ÖÇ 40000300000000000
ÖÇ 50000300000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^