Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DKA418 Din ve Kültür Zorunlu 4 8 3
Dersin Amacı
Din ve Kültür ilişkisini ele alan Din Antropolojisinin konusu, bilimler tasnifindeki yeri, metodu, tarihçesi ve sistematik sorunlarını tanıtmak
Öğrenme Çıktıları
1 Din antropolojisi bakış açısıyla dini toplumsal ve kültürel olayları ve metinleri değerlendirip yorumlama becerisi kazanır
2 Din antropolojisi bakış açısıyla dini toplumsal ve kültürel olayları ve metinleri analiz ve sentez eder
3 Din antropolojisi bakış açısını dini toplumsal ve kültürel olaylara uygular
4 Din antropolojisi biliminin bakış açısını kavrar
5 Din antropolojisi biliminin temel konu ve proplemlerini öğrenir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Din ve Kültür arasındaki yakın ilişki, metod, tarihçe ve uygulama alanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Antropolojiye giriş
2 Sosyal/Kültürel Antropolojiye giriş
3 Kültür Kuramları-I
4 Kültür Kuramları-II
5 Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sistematik problemleri
6 Kültür ve Din İlişkileri
7 İslam Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sorunları
8 Ders Çalışma Haftası
9 Ara sınav
10 İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü problemi
11 Populer din tartışmaları
12 Kültürel Süreçler ve din ilişkisi
13 Çokkültürlülük, çoğulculuk ve din ilişkileri
14 Küreselleşme teorileri ve din
15 Yeni dini hareketlere antropolojik yaklaşımlar
16 Örnek alan araştırmalarında din
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Akbar S. Ahmed, İslam ve Antropoloji, Çev. Bedri Gencer, İst.İnsan Yay., 1991 Ali Coşkun, Din, Toplum ve Kültür, İst.:İz Yay., 2005 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İst.,Remzi Kitabevi, 1994 Brian Morris, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, çev.Tayfun Atay, Ank.,İmge Yay., 2004 Tayfun Atay, Din Hayattan Çıkar, İst., İletişim Yay., 2005
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum,Soru-Cevap ve tartışma yöntemleri, müzakere, beyin fırtınası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 56 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000300000000000
ÖÇ 21000300000000000
ÖÇ 31000300000000000
ÖÇ 41000300000000000
ÖÇ 51000300000000000

^