Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
DKA313 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 3 6 3
Dersin Amacı
Ailede ve okulda, ahlak ve değerler eğitiminin ilke ve yöntemlerini kavramak ve uygulayabilmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Türkiyede ahlak ve değer eğitimi konusunda yeni yönelimler konusunda bilgilendirmek
2 Eğitimde değer ve ahlak konusunda yeni teorilere ve araştırmalara ulaşmak
3 Eğitimde ahlak ve değer ilişkisini kavratmak
4 Eğitimde ahlakın önemini kavratmak
5 Eğitimde değerlerin önemini kavratmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ahlak ve ahlak eğitimi
Değer ve değer eğitimi
okulda ve ailede ahlak ve değerler eğitimi
değerler eğitiminde öğretim yöntemlerinin kullanılması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Ahlak ve ahlak eğitimi
2 Değer ve değer eğitimi
3 karakter ve karakter eğitimi
4 Din, ahlak ve değer ilişkisi evrensel ve yerel değerler
5 Gelişim dönemleri ve değerleri
6 Ailede ahlak ve değerler eğitimi
7 Okulda ahlak ve değerler eğitimi
8 Ders Çalışma Haftası
9 Ara sınav
10 Ahlak gelişimi
11 ahlak ve değerler öğretiminde örnek olay incelemesi yöntemi
12 ahlak ve değerler öğretiminde drama yöntemi
13 ahlak ve değerler öğretiminde eğitsel oyun yöntemi
14 ahlak ve değer öğretiminde kullanılabilecek diğer yöntemler
15 ahlak ve değer öğretiminde ölçme ve değerlendirme
16 Genel Değerlendirme
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Yurdagül Mehmedoğlu-A.Ulvi Mehmedoğlu (Ed),
Küreselleşme Ahlak ve Değerler, Litera Yayıncılık
Erol Güngör, Değerler Psikolojisi, Ötüken Yayınlar
Mehmet Zeki AYDIN, Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahlak Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi,Nobel Yayın Dağıtım.
Tuğba Güler, Din ve Ahlak Öğretiminde Drama Örnekleri,Nobel Yayın Dağıtım.
Bahar Sevim Kuzu, Din ve Ahlak Öğretiminde Oyun Örnekleri,Nobel Yayın Dağıtım.
Halil Ekşi, Temel İnsani Değerlerin Kazandırılmasında Bir Yaklaşım, Değerler Eğitimi Dergisi
Ayşen Bakioğlu, Nur Sılay, Yüksek Öğretim ve Öğretmen Yetiştirmede Karakter Eğitimi,Nobel Yayın Dağıtım.
Recep Kaymakcan, Mevlüt Uyanık Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, Dem Yayınları
Recep Kaymakcan, Hayati Hökelekli, Mahmut Zengin,Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatma, soru cevap, drama, örnek olay incelemesi, oyun , tartışma, resim okuma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Bu dersin stajı yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Uygulama/Pratik 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Toplam 6 70 84
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000000000000000
ÖÇ 23000000000000000
ÖÇ 33000000000000000
ÖÇ 43000000000000000
ÖÇ 53000000000000000

^