Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PDR701 Bireysel Danışma Becerileri ve Uygulama Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Bireysel danışma ile ilgili problemleri konuları ve tartışmaları öğrenmeyi amaçlar.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AHMET ŞİRİN
Öğrenme Çıktıları
1 Bireysel gelişme ve değişme süreçleri ile ilgili gerekli hassasiyeti ve farkında olma
2 Bireysel danışma becerilerini geliştirme ile ilgili uygulama yapma
3 Psikolojik danışma süreçlerini ve becerilerini açıklama
4 Doğal danışma ile profesyonel danışma arasındaki farkı ayırdetme
5 Derse katılan öğrencilerin başkasına yardım etme metotlarındaki güçlükleri yenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bireysel Danışmaya Giriş
Psikolojik danışmanın önemi ve grup danışmasından farkı
İlişkinin başlatılması ve gerekli ortamın oluşturulması
Bireysel danışmada güven, direnç ve transferans
Katılımın sağlanması ve raport kurulması
Empatik dinleme ile ilgili uygulamalar
Soru sorma becerileri
İçeriğin yansıtılması
Duyguların açıklanması ile ilgili beceriler
Duyguların yansıtılması ile ilgili beceriler
Yüz yüze gelme
Bireysel danışmada problem alanları (saldırganlık, stres, çatışma, depresyon)
Problem çözme becerileri
Danışmanın sona erdirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bireysel Danışmaya Giriş
2 Psikolojik danışmanın önemi ve grup danışmasından farkı
3 İlişkinin başlatılması ve gerekli ortamın oluşturulması
4 Bireysel danışmada güven, direnç ve transferans
5 Katılımın sağlanması ve raport kurulması
6 Empatik dinleme ile ilgili uygulamalar
7 Soru sorma becerileri
8 Arasınav
9 İçeriğin yansıtılması
10 Duyguların açıklanması ile ilgili beceriler
11 Duyguların yansıtılması ile ilgili beceriler
12 Yüz yüze gelme
13 Bireysel danışmada problem alanları (saldırganlık, stres, çatışma, depresyon)
14 Problem çözme becerileri
15 Danışmanın sona erdirilmesi
16 Ders Çalışma Haftası
17 final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Egan, G. (1992). Skilled Helper. California: Brooks/Coe
Egan, G. (1996). Psikolojik Danışmaya Giriş. Ankara.
Eisenberg, S.; Delaney, J.Daniel. (1998). Psikolojik Danışma Süreci, İstanbul: MEB.
Hall, E. (1988). Human Relations in Education. London: Roudledge
Tan, Hasan. (1990). Psikolojik Yardım İlişkileri, İstanbul: MEB.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Bu ders kapsamında yüzyüze eğitim uygulanmaktadır. Ders, ders sorumlusunun sunuları ve dönem içerisinde her öğrenci için bir defa olmak üzere öğrencilerin sunumlarından oluşmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 5 2 10
Uygulama/Pratik 5 2 10
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 5 2 10
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 5 2 10
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav Hazırlık 5 2 10
Final Sınavına Hazırlanma 5 2 10
Ev Ödevi 5 2 10
Proje 5 2 10
Araştırma Sunumu 5 2 10
Toplam 50 20 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16PÇ 17PÇ 18PÇ 19
ÖÇ 11021133312212111121
ÖÇ 21021133312212111121
ÖÇ 31021133312212111121
ÖÇ 41021133312212111121
ÖÇ 51021133312212111121
ÖÇ 60000000000000000000
ÖÇ 70000000000000000000
ÖÇ 80000000000000000000
ÖÇ 90000000000000000000
ÖÇ 100000000000000000000

^