Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - İlköğretim - İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IMO701 Kavram Analizi Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Öğrencilerde kavram şemalarının nasıl oluştuğunun tartışıldığı bir derstir. Kavramsal öğrenmenin öneminin kavratılması amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. SARE ŞENGÜL
Öğrenme Çıktıları
1 Bir öğrenme ortamında öğrencilerin kavramsal öğrenme sürecini değerlendirebilme
2 Matematik öğrenmenin psikolojisini analiz ederek zihinsel şemanın nasıl oluştuğunu bilme
3 Matematiksel kavramları kavramsal olarak sorgulayabilme
4 “ Anlama” kavramını bilimsel literatür kapsamında değerlendirebilme
5 Kavramsal öğrenme sürecini bilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Öğrencilerde kavram şemalarının nasıl oluştuğunun öğrenilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Beyinde öğrenme nasıl olmaktadır?
2 Öğrenme ve anlama nedir?
3 Kavram nedir? Nasıl sorgulanır?
4 Matematiksel kavramın oluşumu
5 Niçin kavramsal bilgi olmalı?
6 Şema fikri
7 Intuitive and Reflective intelligence
8 Ara sınav
9 Farklı görüntü türleri
10 Teoriden eyleme=Bilgi, plan, yetenekler
11 Teoriden bilgiye ,planlar ve beceriler
12 “The lived space of mathematics learning” makalesinin sunumunun yapılması
13 “Enhancing Students’ Understanding in Calculus Trough Writing” makalesinin sunumunun yapılması
14 “Elements in accepting an explanation” makalesinin sunumunun yapılması
15 "Concept image formation in understanding abstract definitions -a case study in graphs in discrete mathematics" makalesinin sunumunun yapılması
16 "Concept image formation in understanding abstract definitions -a case study in graphs in discrete mathematics" makalesinin sunumunun yapılması
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Cavey, O.L. &. Berenson, B.S.(2005)“Learning to teach high school mathematics: Patterns of growth in understanding right triangle trigonometry during lesson plan study".Journal of Mathematical Behavior 24 (2005) 171–190
2-Efraım, F.,E. & Baltsan, M. (1999).“The Mathematical Concept Of Set and The ‘Collection’ Model” Educational Studies in Mathematics 37: 1–22,.
3-Roesken,B.& Rolka, K.(2007). “Integratıng Intuıtıon: The Role Of Concept Image And Concept Defınıtıon For Students’ Learnıng Of Integral Calculus”.The Montana Council of Teachers of Mathematics.ISSN 1551-3440, Monograph 3, pp.181-204
4-Skemp,R.R. The Psychology Of Learnings Mathematics. Lawrence Erlbaum Associates
5-Şengül.S. Kavram Analizi DersNotları ve Sunumlar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Düz anlatım ve tartışma yöntemi, Soru- cevap yöntemi, Sunum öğretim yöntemi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma350
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Staj durumu yoktur.
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 42 42
Proje 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 28 28
Toplam 8 126 154
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13322100000122330
ÖÇ 22223000010333330
ÖÇ 33323100000333230
ÖÇ 42121200000332330
ÖÇ 50323200030333330
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^