Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Klinik Farmasi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
KLF731 Vaka Sunumları I Zorunlu 1 1 8
Dersin Amacı
Hastanede sık görülen olguların sunulmasıyla hastalık ve ilaçlar konusunda bilgi kazandırmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ŞULE RABUŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Hasta takibi yapar.
2 Sunum yapılan olgularda klinik eczacının görevlerini tanımlar.
3 Sık görülen dahiliye, cerrahi ve pediatri vakaların konusunda bilgi sahibidir.
4 Olguya dayalı öğrenme yetisi kazanır.
5 Olgu sunumu hazırlama becerisi kazanır.
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin İçeriği
Olgu Sunumunun Klinik Eczacılık Eğitimindeki Yeri ve Olgu Sunum Örneği
İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Kronik Böbrek Yetmezliği
İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Diabetes Mellitus Tip II
İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Hipertansiyon
Pediatri Olgu Sunumu - Diabetes Mellitus Tip I
Pediatri Olgu Sunumu - Kistik Fibroz
Pediatri Olgu Sunumu - Pnömoni
Pediatri Olgu Sunumu - İdrar Yolu İnfeksiyonu
Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Akut Kolesistit
Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Herni
Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Kolorektal Kanserler
Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Hemoroid
Genel Değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Olgu Sunumunun Klinik Eczacılık Eğitimindeki Yeri ve Olgu Sunum Örneği
2 İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Kronik Böbrek Yetmezliği
3 İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
4 İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Diabetes Mellitus Tip II
5 İç Hastalıkları Olgu Sunumu - Hipertansiyon
6 Pediatri Olgu Sunumu - Diabetes Mellitus Tip I
7 Pediatri Olgu Sunumu - Kistik Fibroz
8 Ara sınav
9 Pediatri Olgu Sunumu - Pnömoni
10 Pediatri Olgu Sunumu - İdrar Yolu İnfeksiyonu
11 Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Akut Kolesistit
12 Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Herni
13 Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Kolorektal Kanserler
14 Genel Cerrahi Servisi Olgu Sunumu - Hemoroid
15 Genel Değerlendirme
16 Ders çalışma haftası
17 Yılsonu haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AHFS Drug İnformation 2006. American Society of Health System Pharmacists.McEvoy GK, 2006
Appleton & Lange’s Review of Pedıatrıcs. Martın I. Lorın. Fıfth Edıtıon. 1993,USA.
Hacettepe İç Hastalıkları Kitabı. Prof.Dr. Ünal Yasavul. 2003, Ankara.
Pharmacoterapy. Apathophysiologic Approach. Joseph T. DiPiro, Seventh edıtıon 2008, USA.
Temel Cerrahi. İskender Sayek. Birinci baskı. 1991, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma240
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 11 11
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Ev Ödevi 1 15 15
Toplam 14 116 200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11111122321100000
ÖÇ 21121222321200000
ÖÇ 32222311332200000
ÖÇ 42222312332200000
ÖÇ 52222322332200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^