Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Farmakoloji (ECZ) - Psikofarmakoloji
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
PSFR708 Duygudurum Dengeleyici İlaçlar Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Duygudurum bozuklukları ve tedavisinde kullanılan ilaçları öğrenmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FEYZA ARICIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Bipolar bozukluk ve lityum tedavisini ayrıntılı olarak öğrenmek
2 Duygudurum bozukluklarının ayırt edici klinik özelliklerini öğrenmek
3 Duygudurum bozukluklarının farmakoterapisini öğrenmek
4 Duygudurum bozukluklarının nörobiyolojisini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş
Duygudurum bozukluklarında nedenler
Duygudurum bozukluklarının kliniği
Duygudurum bozukluğunda beyin biyokimyası
Duygudurum bozukluklarının nörobiyolojisi
Duygudurum bozukluğunun klasik tedavisi
Duygudurum bozukluğunun tedavisinde yeni yaklaşımlar-1
Duygudurum bozukluğunun tedavisinde yeni yaklaşımlar-2
Duygudurum bozukluğunun tedavisinde yeni yaklaşımlar-3
Lityum
Bipolar bozukluğun özellikleri
Bipolar bozukluk tedavisi
Güncel derleme makalelerin gözden geçirilmesi
Güncel derleme makalelerin gözden geçirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Duygudurum bozuklukları ile ilgili temel bilgiler
2 Duygudurum bozukluklarının nöroanatomisi
3 Duygudurum bozukluklarının nörobiyolojisi-1
4 Duygudurum bozukluklarının nörobiyolojisi-2
5 Duygudurum bozukluklarında lityum
6 Duygudurum bozukluklarında antikonvülsanlar
7 Duygudurum bozukluklarında antipsikotikler-1
8 Çalışma haftası
9 Arasınav
10 Duygudurum bozukluklarında antipsikotikler-2
11 Duygudurum bozukluklarında benzodiazepinler
12 Duygudurum bozukluklarında kalsiyum kanal blokörleri
13 Duygudurum bozukluklarında omega-3 ve benzer doğal kaynakların kullanımı
14 Duygudurum bozuklukları ve depresyon
15 Güncel makalelerin değerlendirilmesi
16 Güncel makalelerin değerlendirilmesi
17 Çalışma haftası
18 Sınav
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Biological psychiatry E.E Bittar, N. Bittar, Jai Press Inc. 2000.
Essential Psychopharmacology S.M. Stahl, (second edition) Cambridge University Press, 2000
Review articles
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slide projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 16 16
Toplam 7 72 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13233233332000000
ÖÇ 23233233322000000
ÖÇ 33233233332000000
ÖÇ 43233233322000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^