Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği - Endoskopi Hemşireliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HES756 Sağlığın Değerlendirilmesi II Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencinin, bireyin sağlığının değerlendirilmesi ile ilgili uzmanlık bilgi, tutum ve beceri kazanmasını sağlamak ve geliştirmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ŞULE ALPAR
Dr. Öğr. Üyesi BİLGİ GÜLSEVEN KARABACAK
Öğrenme Çıktıları
1 Fiziksel tanılama becerilerini hemşirelik bakımında kullanır.
2 Bulguları fiziksel muayene formuna kaydeder.
3 Bireyin psikososyal tanılamasını yapar.
4 Bireyin fiziksel tanılamasını yapar.
5 Vücut sistemlerini tanılamada yapılan ölçümleri açıklar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Fizik, Ruhsal, Sosyal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
Uyku ve Dinlenmenin Değerlendirilmesi
Benlik Kavramı Değerlendirilmesi
Roller ve Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi
Roller ve Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi-Devam
Cinsellik ve Üreme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Stres ve Strese Yanıtların Değerlendirilmesi
Değerler ve İnançların Değerlendirilmesi
Yaşam Boyunca Sağlık Değerlendirilmesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Fizik, Ruhsal, Sosyal Fonksiyonların Değerlendirilmesi
2 Devam
3 Uyku ve Dinlenmenin Değerlendirilmesi
4 Devam
5 Benlik Kavramı Değerlendirilmesi
6 Devam
7 Roller ve Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi
8 Ara sınav
9 Roller ve Sosyal İlişkilerin Değerlendirilmesi-Devam
10 Cinsellik ve Üreme Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
11 Devam
12 Stres ve Strese Yanıtların Değerlendirilmesi
13 Devam
14 Değerler ve İnançların Değerlendirilmesi
15 Yaşam Boyunca Sağlık Değerlendirilmesi
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fuller J, Schaller-Ayers J. (2000) Health Assessment. A Nursing Approach. 3th ed, Lippincott Company, Philadelphia.
Heath HBM. (1995). Potter and Perry’s Foundation in Nursing Theory and Practice. The Mosby, England.
Potter PA, Perry GA. (1997). Fundamentals of Nursing: Concepts, Process, and Practice. 4th ed, The Mosby, Missouri.
Taylor C, Lillis C, Lemone P. (2007). Fundamentals of Nursing. 2nd ed, Lippincott Company, Philadelphia.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Tartışma, Demonstrasyon, Klinik uygulama, Olgu sunumu.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma650
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Uygulama/Pratik 1 14 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Ev Ödevi 1 14 14
Toplam 8 112 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12211110000000000
ÖÇ 21210100000000000
ÖÇ 31123100000000011
ÖÇ 41000100100000001
ÖÇ 51100031011021101
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^