Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Coğrafya - Coğrafya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
COG703 Fiziki Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Fiziki Coğrafya'nın ihtisas dallarını ilgilendiren konular üzerine yapılmış örnek çalışmaların incelenmesi ve genel değerlendirme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ALİ SELÇUK BİRİCİK
Öğrenme Çıktıları
1 Paleocoğrafya ile ilgili araştırma yöntemlerini bilir
2 İklim, toprak, bitki örtüsü ve hidrografya ile ilgili araştırma yöntemlerini bilir.
3 Yapı ve rölyef ile ilgili araştırma yöntemlerini bilir
4 Fiziki Coğrafya Araştırmalarında kullanılan araç ve gereçleri bilir
5 Fiziki Coğrafyanın Tanımı ve Kapsamını bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Fiziki Coğrafyanın Tanımı ve Kapsamı. Fiziki Coğrafya Araştırmalarında kullanılan araç ve gereçler. Fiziki Coğrafya Araştırmalarında konu seçimi. Fiziki coğrafya araştırmalarında büro, arazi ve laboratuar çalışmaları. Yapı ve reliefle ilgili araştırma yöntemleri. İklim ile ilgili araştırma yöntemleri. Toprak ve bitki örtüsü ile ilgili araştırma yöntemleri. Hidrografya ile ilgili araştırma yöntemleri. Paleocoğrafya ile ilgili araştırma yöntemleri. Fiziki Coğrafyanın ihtisas dallarını ilgilendiren konular üzerinde yapılmış örnek çalışmaların incelenmesi ve genel değerlendirme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 The definition and Content of Physical Geography.
2 Lesson Materials used in Physical Geography.
3 Subjects selection in Physical Geography Research
4 Office, land and laboratory studies in Physical Geography research.
5 Office, land and laboratory studies in Physical Geography research.
6 Research Methods related to the structure and relief.
7 Research Methods related to climate.
8 Midterm
9 Research Methods related to the soil and plants.
10 Research Methods related to the soil and plants.
11 Research Methods related to Hydrography.
12 Research Methods related to Paleogegraphy.
13 Examining sample studies on subjects related to the Physical Geography Specialized issues and general evaluation.
14 Examining sample studies on subjects related to the Physical Geography Specialized issues and general evaluation.
15 Examining sample studies on subjects related to the Physical Geography Specialized issues and general evaluation.
16 Study week
17 Final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fiziki Coğrafya - Jeomorfoloji ile Hidrolojinin Temel Prensipleri ve Araştırma Yöntemleri / Prof. Dr. Ali SELÇUK BİRİCİK, İstanbul, 2009.
Obruk Platosu ve Çevresi'nin Jeomorfolojisi / SELÇUK BİRİCİK, A. Marmara Üniv. Yay. No. 531, İstanbul, 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Yüz yüze
1 arasınav
1 yılsonu sınavı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 2 28 56
Toplam 6 84 112
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000030233230000
ÖÇ 23000030233230000
ÖÇ 33000030233230000
ÖÇ 43000030233230000
ÖÇ 53000030233230000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^