Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Ekonometri - Ekonometri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EKM710 Ekonometri II Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Ekonometrik Model Çalışmalarında kullanılan değişkenlerin ortaya koyduğu yapısal özelliklerin incelenmesi. Söz konusu inceleme için farklı uygulama programlarının kullanımı ile ilgili bilginin verilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi TURGUT ÜN
Öğrenme Çıktıları
1 Yapılmış ekonometrik çalışmaları raporlayabilir.
2 Dinamik model kurup yorumlayabilir.
3 Gauss programı ile ekonometrik uygulama yaparak yorumlayabilir.
4 Model seçim kriterlerini bilir ve bunları uygulayarak uygun model seçimini yapabilirler.
5 Kukla değişkenler ve nitel etki kavramlarını bilir, bunların tahmin yöntemleri ve yorumlamaları ile ilgili fikir sahibi olurlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Regresyon Modellerinde ölçme biriminde Farklılıklar,Ölçme Birimine ilişkin eviews fonksiyonlarının kullanımı,Regresyon Modeli Kısıtlı Katsayılar,Katsayılara Getirilen Kısıtların Sınanması,Katsayı Kısıtlamalarının Eviews Uygulamalarıı,Kukla Değişken Kavramı ve Nitel Etki
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Regresyon Modellerinde ölçme biriminde Farklılıklar
2 Ölçme Birimine ilişkin eviews fonksiyonlarının kullanımı
3 Regresyon Modeli Kısıtlı Katsayılar
4 Katsayılara Getirilen Kısıtların Sınanması
5 Katsayı Kısıtlamalarının Eviews Uygulamalarıı
6 Kukla Değişken Kavramı ve Nitel Etki
7 Kukla Değişkenler Eviews Uygulamaları
8 Ders çalışma haftası
9 Sınav haftası
10 Model Seçimi, Yuvalanmış-Yuvalanmamış Modellerin Seçimi
11 Model Seçimi, Eviews uygulamaları
12 Dinamik Modeller
13 Dinamik Modeller, Eviews Uygulamaları
14 Gauss Programını Tanıtımı
15 Gauss yazılımında Ekonometrik Analizler
16 Gauss Yazılımında Tanımlama Hatalarının Testi
17 Sınav haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Advanced Econometrics, T. Amemiya, Basil Blackwell, Oxford, 1974
Econometric Models and Economic Forecast: R.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld, Mcgraw-Hill, New York, 1991
Ekonometri Temel Kavramlar: Selahattin GÜRİŞ, Ebru Çağlayan, Der Yayınları, 2005.
Introductory Econometrics: A Modern Approach, J.M. Wooldrige, South-western College Pub, 2003.
Temel Ekonometri: Damodar N. Gujarati, Literatür, 2008.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik ve uygulamalı yaklaşım.
Sınıfta toplu anlatım
Bilgisayar destekli eğitim
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 3 14 42
Ara Sınav Hazırlık 1 4 4
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Ev Ödevi 1 12 12
Diğer 1 2 2
Toplam 13 66 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000033200000000
ÖÇ 20000033200000000
ÖÇ 30000033200000000
ÖÇ 40000021022000000
ÖÇ 50000000022000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^