Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları - İslam Tarihi ve Sanatları
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ITS723 Erken Devir Türk ve İslam Sanatı Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Türk-İslam sanatı alanında özgün bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik alanlarda ve ilgili kuruluşlarda görev alabilecek ve bir projeyi yayına dönüştürebilecek teknikleri kazanmış eleman yetiştirmek.
Öğrenme Çıktıları
1 yorum
2 inceleme
3 eserler
4 İslam sanatına giriş
5 Türk sanatına giriş
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Erken devir Türk ve İslâm coğrafyasında meydana getirilen dinî, sivil ve askerî yapıların plân, strüktür, tezyinat ve üslûp özellikleri, kullanılan malzeme ve teknikler de göz ‎önünde bulundurularak incelenip, çağdaş etkileşimleriyle birlikte gelişim süreci mütalâa edilecektir.‎
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Sanat, İnanç ve İslamın sanata bakışı
2 İslam Öncesi Türk Sanatı ve Asyatik unsurlar
3 İslam Sanatının Oluşumu ve Sasani-Bizans-Emevi etkileşimi
4 Emevi Devri Dini Mimarisi ve sanatı
5 Emevi Devri Sivil Mimarisi ve Mimari bezeme anlayışı
6 Abbasi Devri Dini Mimarisi ve İslam Sanatında ilk Türk izleri
7 Abbasi Devri Sivil Mimarisi ve Tezyinat anlayışı
8 Ara sınav
9 Erken Devir İslam Sanatı mimari ve tezyini özellikleri, Emevi ve Abbasi devri sanatının mukayesesi
10 Tolunoğulları, Ağlebîler, Fatımiler ve Eyyubiler devri sanatına genel bakış
11 Mağrib ve Endülüs Emevileri Sanatı
12 İlk Müslüman Türk Devletleri Sanatı, (Karahanlı, Gazneli ve Harzemşahlar)
13 Büyük Selçuklu ve Memluklular devri Sanatı
14 Erken Devir Türk İslam sanatında yazı ve kitap sanatlarının gelişimi
15 Erken Devir Türk İslam Sanatı çerçevesinde gelişen tali sanatlar (Seramik, Dokuma ve elsanatları)
16 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hilmi Ziya Ülken, İslam Sanatı
Yaşar Çoruhlu, Erken Devir Trük Sanatı
Suut Kemal Yetkin, İslam Ülkelerinde Sanat
Robert Hillanbrand, Islamic Architecture
Richard Ettinghausen-Oleg Grabar-Marilyn Jenkins, Islamic Art and Arhitecture 650-1250
Markus Hattstein-Peter Delius , Islam: art and architecture
Henri Stierlin-Anne Stierlin, Islamic art and architecture
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Slaytlı görseller eşliğinde konuları analitik bir yaklaşımla sunarak, konuları tartışmak suretiyle kalıcı bir şekilde öğrenmek, verilen ödev ve projelerle akademik düzeyde sunulacak ve yazılacak hale getirmek.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Proje120
Ödev Sunma110
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı170
Proje Savunması130
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 8 8
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 12 12
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 24 24
Proje 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 17 17
Toplam 8 111 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10222221111000000
ÖÇ 21111111111000000
ÖÇ 32222201111000000
ÖÇ 41111100000000000
ÖÇ 50022220202000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^