Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Gazetecilik - Genel Gazetecilik
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
GZT716 Türk Medyasının Tarihsel Gelişimi Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Derste, Türkiye'de basının gelişimini ele alınarak Türk medyasının geçirdiği evrelerin dünyadaki gelişmelere bağlı olarak incelenmesi amaçlanır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ATİLLA GİRGİN
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenci 1990 sonrasında Türk basınındaki dönüşümleri öğrenir.
2 Öğrenci 12 Eylül darbesinin ardında liberalleşme hareketlerinin basına etkilerini öğrenir.
3 Öğrenci darbe dönemlerinde basının rölünü öğrenir.
4 Öğrenci Cumhuriyet dönemi Türk basınının tarihsel gelişimini öğrenir.
5 Öğrenci Cumhuriyet öncesi Türk basınının başlıca evrelerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste, Türkiye'de basının gelişimini ele alınarak Türk medyasının geçirdiği evrelerin dünyadaki gelişmelere bağlı olarak incelenmesi amaçlanır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Osmanlı’da ilk Türkçe gazeteler: Takvim-i Vakayi, Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.
2 Osmanlı’da Basına yönelik sınırlama ve yasaklar: Tasvir-i Efkar, Muhbir, Basiret, İbret.
3 1864 Vilayetler Nizamnamesi ve Vilayet Gazeteleri.
4 Tanzimat dönemi basının genel özellikleri ve Osmanlı toprakları dışında yayımlanan gazeteler.
5 Meşrutiyetin ilanı ve II. Abdülhamit Dönemi.
6 1908 2. Meşrutiyet’in ilanı ve sansürün kaldırılışı İkdam (1896), Sabah (1875-1882), Tanin (1908)
7 İttihat Terakki’muhalifi yayınlar: Hukuk-ı Umumiyye, Serbesti, Volkan.
8 Çalışma haftası
9 Vize
10 Milli Mücadele dönemi basını: Mimber, İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye, Hukuk-u Beşer, Yeni Gün, Ulus
11 Milli Mücade'ye karşıtı gazeteler: Alemdar, Peyam-ı Sabah, Sebil-ül Reşad, İrşad, Ferda,
12 Tek parti döneminde basınla ilgili düzenlemeler ve basın yayım faaliyetleri. Tan Gazetesi, Zafer, Ulus
13 1950- 1960 dönemi çok partili hayata geçiş ve basına etkileri.
14 27 Mayıs 1960 sonrası basının durumu
15 12 Eylül Askeri darbesi sonrası liberalleşme hareketlerinin basına etkisi
16 Basının değişen yapısı ve oligopolleşme (1990'dan günümüze)
17 Çalışma haftası
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12211221222000000
ÖÇ 22211121222000000
ÖÇ 33221112222000000
ÖÇ 43221212323000000
ÖÇ 53322122333000000

^