Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EYD715 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere, kurumların en değerli kaynağı olan insanı doğru yönetebilmek için gerekli olan İKY yaklaşımlarına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. NURHAYAT ÇELEBİ
Öğrenme Çıktıları
1 Kurumda karşısına ilk defa çıkan İKY konusundaki problemleri çözer
2 İKY alanında yeni teknik ve yöntemler geliştirir
3 Herhangi bir kurumda İK uygulamalarının uygunluğunu eleştirir
4 İnsan Kaynaklarına ilişkin yöntem ve uygulamaları kurumda kullanır
5 Küreselleşmenin İK üzerindeki etkilerini açıklar
Öğrenim Türü
İkinci Öğretim
Dersin İçeriği
Küresel değişim, istihdamda fırsat eşitiliği, İKY'de yaal, etik ve politik sorunlar., İKY planlaması, İş analizi performans değerlendirme, ödüllendirme, eğitim finansmanı,Türkiyedeki işgücü planlaması ve sorunları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dersin amacının açıklanması
2 Ödev içeriklerinin oluşturulması
3 Küresel değişim, işgücü yapısında değişime, gelişen ve küreselleşen İKY
4 İstihdamda fırsat eşitliği
5 İKY' de yasal, ttik ve politik sorunlar
6 İş analizi ve İKY planlaması
7 Kariyer planlama ve gelişim
8 Ara sınav
9 Performans değerlendirme
10 Kalkınma planlarında insan kaynakları
11 Takdir ve ödül yönetimi
12 Eğitim finansmanı
13 Türkiye'deki işgücü planlaması ve sorunları
14 Çalışanların memnuniyet analizi
15 Değerlendirme
16 Ders hazırlık haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bayraktaroğlu, S.(2003) İnsan Kaynakları Yönetimi. Sakarya: Sakarya Kitapevi
Byars, L. Ve Rue, L..(2000) Human Resourse Management,
Cenzo ve Robbins (1996) Human Resource Management.
Kaymaz, K.2009). Performans Değerleme ve Çalışan Verimliliği.Bursa: Dora Yayıcılık.
Hesapçıoğlu, M. (1994) İnsan Kaynakları Yönetimi ve Ekonomisi. İstanbul: Beta
Sabuncuoğlu, Z. (1997) Personel Yönetimi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları
Uyargil, C. Ve Diğerleri (2008) İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Grup tartışması, sunum, seminer, soru cevap, project based learning.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Ödev Sunma140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 6 3 18
Uygulama/Pratik 6 3 18
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 6 2 12
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 6 2 12
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavına Hazırlanma 6 3 18
Ev Ödevi 6 3 18
Proje 6 3 18
Seminer 6 3 18
Toplam 54 25 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222222222000000
ÖÇ 22222222222000000
ÖÇ 32222222222000000
ÖÇ 42222222222000000
ÖÇ 52222222222000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^