Yüksek Lisans - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Spor Eğitimi - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
EGT709 Eğitimin Felsefi ve Tarihi Temelleri Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Eğitimin tarihi süreç içerisinde etkili olan temel felsefi yaklaşımların açıklanması ve günümüz eğitim anlayışı içerisinde eğitim felsefesinin yeri ve önemi açıklanmaya çalışılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. CEMİL ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 Farklı yaklaşımlara ilişkin görüşlerini tartışır
2 Eğitim sorunlarını felsefi düzeyde değerlendirir
3 Farklı felsefi yaklaşımların eğitime etkilerini analiz eder
4 Felsefi yaklaşımları kavrar
5 Felsefe ve eğitim ilişkisin bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Felsefe-eğitim ilişkisi
2 Felsefe ve epistemiyoloji
3 Ütopyacılık ve eğitim
4 Marksizm ve eğitim
5 Totalitercilik ve eğitim
6 Eğitimsel bilgi ve imkanlar
7 İdealizm ve eğitim
8 Ara sınav hazırlığı
9 Ara sınav
10 Realizm ve eğitim
11 Naturalizm ve eğitim
12 Pragmatizm ve eğitim
13 Egzistensializm ve eğitim
14 İdeoloji ve eğitim
15 Liberalizm ve eğitim
16 Muhafazakarlık ve eğitim / Türkiye'deki eğitimin felsefi problemleri
17 Final sınavı hazırlığı
18 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Küken, G. (1996) Felsefe Açısından Eğitim, Platon, J.J.Rousseau, B. Russell, Alfa Yayınları, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sunum ve tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav120
Ödev Sunma220
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Ev Ödevi 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 10 10
Toplam 10 87 129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000020000000000
ÖÇ 20010000200000000
ÖÇ 30200010000300000
ÖÇ 41000000100000000
ÖÇ 50021100002000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^