Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDA143 Almanca I Zorunlu 1 1 6
Dersin Amacı
Başlangıç seviyesinden itibaren okuma, yazma, anlama ve konuşma becerilerinin gelişmesini sağlamak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. AYŞE GÜNNUR BERK
Öğrenme Çıktıları
1 Turizmde problem çözme becerisi.
2 Bu bilgileri turizm işinde kullanabilme becerisi
3 Genel olarak turizm sektörü ile ilgili bilgi.
4 Kendini Almanca olarak ifade edbilme becerisi.
5 Turizm bilgisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Tanışma ve dersle ilgili bilgi verilmesi, Der Artikel(bestimmt), Das Verb (haben-sein), Konjugation Praesens, Fragepronomen(was,wer,woher,wo?),
Personalpronomen (er-es-sie), Die Zahlen/Tag,Monat,Jahr, Çalışma haftası, Ara sınav, Singular und Pluralformen, Der Artikel ( unbestimmt), Der Artikel (negativ), Das Verb:Praesens (fahren,lesen,nehmen,geben,essen), Wortstellung, Gegenteil (Adjektiv), Wiederholung, Yarıyıl sonu sınavı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma ve dersla ilgili bilgi verilmesi
2 Der Artikel ( bestimmt )
3 Das Verb ( haben - sein )
4 Konjugation Praesens
5 Fragepronomen ( was, wer, woher, wo? )
6 Personalpronomen (er - es - sie )
7 Die Zahlen / Tag, Monat, Jahr
8 Ara sınav
9 Singular und Pluralformen
10 Der Artikel ( unbestimmt )
11 Der Artikel ( negativ )
12 Das Verb: Praesens ( fahren. lesen, nehmen, geben, essen )
13 Wortstellung
14 Gegenteil ( Adjektiv )
15 Wiederholung
16 Çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Deutsche Sprachlehre für Auslaender ( kaynak )
Zimmer frei 1 ( ders kitabı )
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, gramer alıştırmaları, turizmle ilgili çeviriler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı0100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 4 14 56
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 25 25
Diğer 1 25 25
Toplam 8 104 146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000003000000
ÖÇ 20000000003000000
ÖÇ 30000000003000000
ÖÇ 40000000003000000
ÖÇ 50000000003000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^