Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TRZM205 Konaklama İşletmeleri Yönetimi Zorunlu 2 3 2
Dersin Amacı
Konaklama İşletmelerinin sınıflaması(Yıldızlama)nın bilinmesi, Konaklama işletmeleri kuruluş yeri seçiminde yer alan ölçüt ve modellerin öğretilmesi ve Konaklama İşletmelerinin yönetim ve organizasyon yapısı açısından değerlendirilmesinin yapılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. SEVGİ GÖKTEPE
Öğrenme Çıktıları
1 Otellerin işleyişi ve turizm alanındaki fonksiyonlarını bilir.
2 Çözüm odaklıdır.
3 Otel yönetimi hakkında genel bilgiye sahiptir.
4 Yönetim becerilerini kullanma yeteneğine sahiptir.
5 Konaklama işletmelerinin fonksiyonlarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konaklama işletmelerinin sınıflandırılarak tanımlanması ve gelişimi anlatılarak, Konaklama işletmelerinde kuruluş, yönetim ve organizasyon modellerinin aktarılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bir işletmede Yöneticinin rolü
2 Otel yönetiminin fizibilite değerlendirmesi
3 Konaklama işletmelerinde işletme değerleri ve fonksiyonları
4 Otel yönetimi esasları
5 Otel yönetici ve yönetici tipleri
6 Otellerde kullanılan organizasyon tipleri
7 Otel personelinin tip ve davranışları
8 Ara sınav
9 Kontrol fonksiyonları ve önemi
10 Komut fonksiyonları ve önemi
11 Personel gelişim kuralları
12 Yöneticinin beceri ve yeterlilikleri
13 Müşteri şikayet ve isteklerinin çözümü
14 Enflasyon etkisi
15 Yöneticinin amaçları ve isteklerinin tanımlanması
16 Final sınavı
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Orhan Batman, Otel işletmelerinin Yönetimi,3. Baskı Değişim Yayınları, İstanbul, 2008. Fermeni Maviş, Otel İşletmeciliği?, Birlik Matbaası, Eskişehir, 1992. Hasan Olalı ve Meral Korzay,Otel İşletmeciliği, İ.Ü. İşletme Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1989. Ahmet Aktaş, AğırlaTurizm İşletmeciliği ve Yönetimi, Ofset Repromat,Ankara, 1989: www.goktepe.net turizm ve otelclik portalı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Derse Katılımın Olması. Ders kapsamında konuların Konaklama İşletmelerinde uygulanabilirliğinin öğrenci tarafından değerlendirilmesi ve Konaklama işletmelerinin sınıflamalarına göre yönetim ve organizasyon açısından karşılaştırılmasının yapılması Ders konuları, Belirlenen Kaynakların adı öğrenciye bildirilir. Ders içeriğine konu olacak şekilde konaklama işletmelerinin değerlendirilmesi yapılır. Sınıflarına göre Konaklama işletmeleri yöneticileri derse davet edilir veya örnek teşkil edecek Konaklama İşletmelerine ziyaret gerçekleştirilir. Devam için imza çizelgesi uygulaması yapılır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Diğer 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12101110000000000
ÖÇ 22101110000000000
ÖÇ 32101110000000000
ÖÇ 42101110000000200
ÖÇ 52101110000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^