Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TRZM226 Kat Hizmetleri Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
Kat hizmetlerinde tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet sürecinde iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme bilgileri; Kat Hizmetleri iş gücü yönetimi; Personel politikasının belirlenmesi, İşe uygun eleman seçimi ve optimum fayda, Mülakat teknikleri, Personel seçim kriterleri, İş kuralları ve disiplin, Personel kayıtları, Doküman sağlama ve bilgilendirme, Eğitim programı hazırlama Oryantasyon (Otel ve müşteri güvenliği veya olağanüstü durumlara hazırlık) eğitimi, Beceri eğitimi, İşbaşı ve hizmet içi eğitim, Eğitim uygulamaları, Tesisin faaliyet sürecinde kat hizmetlerinde işin kontrolü, iş gücü denetimi ile ilgili yönetimsel bilgiler; İşin kontrolü ve eleman denetimi işlevi; Kalite kontrol sistemi, Personel çalışma programları, Peryodik kontrol listeleri, Nokta kontrol listeleri, Tesisin faaliyet sürecindeyken işin kontrolü ve elemanın denetimi ile ilgili veri toplayarak proje ile destekli oluşan bilgileri değerlendirmede bulunma, Kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak ölçülmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. GÜLESER ERDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1 Kat hizmetleri departmanında iletişimi sağlamak
2 Kat hizmetlerinde organizasyon yapmak
3 Kat hizmetlerinde planlama yapmak
4 Departman ile ilgili tüm beceri ve uygulamalara sahiptir.
5 Çözüm odaklıdır.
6 Departmanda diğer personelin eğitim, organizasyon ve planlamasını yapabilir.
7 Departmanda çalışmak için gerekli tüm bilgi ve yeteneğe sahiptir.
8 Kat hizmetleri departmanı hakkında bilgi sahibidir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Otel işletmelerinde tüm departmanların (mutfak ve depolar hariç) iç ve dış tüm mekanların temizliği, bakım ve onarımı, dekorasyonun vb. işerin yürütüldüğü hizmet üretim alanını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kat Hizmetlerine Giriş
2 Planlama
3 Organizasyon
4 İnsan Kaynakları
5 Personel Eğitim ve Değerleme
6 İletişim
7 Materyal Yönetimi
8 Ara Sınav
9 Kontrol
10 Bütçeleme
11 Temizlik
12 Dekorasyon
13 Hijyen ve Temizlik
14 Güvenlik
15 Çamaşır Yıkama ve Servis Yönetimi
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak, Detay Yayıncılık Ankara - OTED, Housekeeping Yönetimi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
sözlü anlatım, soru-cevap, tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 15 15
Diğer 1 15 15
Toplam 5 59 73
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000030000000000
ÖÇ 21000030000000000
ÖÇ 31000030000000000
ÖÇ 41000030000000000
ÖÇ 51000030000000000
ÖÇ 61000030000000000
ÖÇ 71000030000000000
ÖÇ 81000030000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^