Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TRZM204 Çevre Koruma Zorunlu 2 4 2
Dersin Amacı
Çevre Koruma dersinin amacı, öğrencilerin çevre ve doğa algısını geliştirmek, çevre sorunlarına ve çevrenin önemine duyarlılığını artırmak, çevrenin tanımı, boyutları, kapsamı, özellikleri, çevrebilimin ortaya çıkması ve gelişmesi, insan-çevre ilişkileri, nüfus, doğal kaynaklar, beslenme, enerji, kirlenme, çevre sorunları ve çevre ekonomisi konularındaki bilgi düzeylerini yükseltmektir. Derste, “meslek yüksek okulu” öğrencilerinin öğrenmesi gereken bilgiler verilmeye çalışılacak olup, bu kapsamda “lisans” dersi formatı yerine “ön lisans” dersi formatı uygulanacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. RECEP BOZDOĞAN
Öğrenme Çıktıları
1 Çevre koruma ile ilgili bilgiye sahiptir.
2 Otel işletmeciliğinde çevre odaklıdır.
3 Çevresel problem ve çözümleri bilir.
4 Sürdürülebilir turizm ve çevre ilişkisini bilir.
5 Turizm çevre ve insan arasındaki ilişkiyi bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Çevre Koruma
Dersin İçeriği
Hem küresel ve bölgesel çevre sorunlarının hem de ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çevre sorunlarının çözümünde ortaya çıkan yeni gereksinmeler, uygulanmasına çalışılan siyasalar, ulusal çabalar ve uluslar arası işbirliği girişimleri gözden geçirilecektir. Sürekli ve dengeli gelişme, çevresel güvenlik, iklim değişikliği konusundaki gelişmeler incelencektir. GİRİŞ: ÇEVRE SORUNSALI BİRİNCİ BÖLÜM: ÇEVRE VE ÇEVREBİLİM ÇEVRE KAVRAMI ÇEVREBİLİM İKİNCİ BÖLÜM: ÇEVRE-İNSAN İLİŞKİLERİ TARİHÇE NÜFUS Türkiye’nin Nüfus Sorunu ve Politikaları Kentleşme DOĞAL KAYNAKLAR BESLENME ENERJİ KİRLENME ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ÇEVRE DEĞERLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI ÇEVRE KİRLİLİĞİ HAVA KİRİLİĞİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ SU KİRLİLİĞİ TOPRAK KİRLİLİĞİ FLORA-FAUNA
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çevre Sorunsalı
2 Çevre ve Çevrebilimi
3 Çevre İnsan İlişkileri
4 Beslenme
5 Enerji
6 Hava kirliliği
7 Gürültü kirliliği
8 Ara Sınav (Vize)
9 Su kirliliği
10 Toprak Kirliliği
11 Flora ve Faunada Tükenme
12 Kültürel Çevrede Aşınma
13 Çevrenin uluslararası boyutu
14 Türkiye'de çevre
15 Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ruşen Keleş ve Can Hamamcı, Çevre Politikası, 5. Baskı, İmge Kitabevi, İstanbul, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatım Sınav Ders Kitabı Takibi
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Diğer 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13122102210010200
ÖÇ 23030103110010300
ÖÇ 32030313221010300
ÖÇ 43020322322010200
ÖÇ 53030303321010200
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^