Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TRZM206 Kültürel Değerler Ve Turizmde Görgü Zorunlu 2 4 2
Dersin Amacı
Küresel Turizmde Etik İlkeleri anlatmak. Dünya Turizm Örgütünün belirlediği etik ilkeleri 10 madde ve şıkları ile açıklamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MEHMET SERDAR OĞUZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Çözüm odaklıdır.
2 Temel görgü kurallarını bilir.
3 Gelişmekte olan turizm sektöründeki katılımcıların sorumluluklarını bilir.
4 Turizmde on global etik prensibin uygulamasını bilir.
5 Turizmde etik prensipleri bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği

WTO Dünya Turizm Örgütünün belirlediği Toplam 10 Başlıktan oluşan konuları ayrıntılı bir şekilde anlatmak ve açıklamak

1- Turizmin Toplumlararası karşılıklı anlayışa katkısı
2-Turizmin bireysel ve kollektif yönleri
3-Sürdürülebilir gelişmenin unsuru olan Turizm
4-Kültürel mirası kullanan ve zenginleştiren unsur olarak Turizm,
5-Ülke ve toplumların refahını arttıran bir faaliyet olarak Turizm
6-Turizmin geliştirilmesinde tarafların yükümlülükleri
7- Turizme katılma hakkı
8- Turizm hareketinde özgürlük
9- Turizm sektöründe çalışanların ve girişimcilerin hakları
10- Turizmde Global Etik İlkelerin uygulanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Turizmde 10 global etik prensip
2 Topluluklar arasındaki iletişimde turizmin pozitif etkileri
3 Turizmin kollektif ve bireysel karakterleri
4 Gelişimin bir elementi olarak turizm
5 Kültürel bir faktör olarak turizm
6 Toplulukların refah seviyesini yükseltmesi açısından turizm
7 Gelişen turizmde kurumların sorumlulukları
8 ara sınav
9 Turizmde katılım hakları
10 Turizm aktivitesinde özgürlük
11 Turizm sektöründe çalışan ve girişimcilerin hakları
12 Turizm sektöründe çalışan ve girişimcilerin hakları
13 Turizmde global etik prensiplerin uygulamaları
14 Turizmde global etik prensiplerin uygulamaları
15 Genel tekrar
16 çalışma haftası
17 final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen KaynaklarBu konuda çıkan çeşitli yazılar
30 Yıı aşan Profesyonel Turist Rehberliği Deneyeimi
20 Yılı aşan Seyahat Acentalığı yönetimi

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Derste anlatılanlarda varsa öğrencilerin Staj vb deneyimlerinin anlattırılarak interaktif ve güncel gelişmelerin
paylaşımı ile somut örneklere yer verilir.

Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Diğer 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11000000300000000
ÖÇ 21000000300000000
ÖÇ 31000000300000000
ÖÇ 41000000300000000
ÖÇ 51000000300000300
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^