Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MUH102 Muhasebe II Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Muhasebede dönem sonu işlemleri çerçevesinde envanter ve değerlemenin tanımı; Envanter ile İlgili Kavramlar; Envanter İşlemlerinin Gerekliliği ve Kapsamı; Değerleme Ölçüleri, Gelirler ve Giderlerle ile İlgili Dönem Sonu İşlemleri; Bilanço Düzenlenmesi; Gelir Tablosunun Düzenlenmesi; Mizanların Düzenlenmesi; Hesapların Kapatılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. RECEP ÖKTEM
Öğrenme Çıktıları
1 Çözüm odaklı olma
2 Muhasebe uygulaması yapmak
3 Satışların maliyeti uygulaması yapmak
4 Gelir tablosu uygulaması yapmak
5 Kaynak hesaplarını kaydetmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebede Dönem Sonu İşlemlerinin Gereği,
Envanter ve Değerleme İşlemlerinin Yapılışı,
Dönen Varlıklar-Duran Varlıklar Envanter ve Değerlemesi,
Dönem Sonu İşlemleri ve Uygulama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muhasebede Dönem Sonu İşlemlerinin Gereği
2 Hesapların Kapatılması ve Ertesi Yıl Açılması
3 Envanter ve Değerleme İşlemlerinin Yapılışı
4 Dönen Varlıklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi 1 ve Uygulama
5 Dönen Varlıklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi 2 ve Uygulama
6 Duran Varlıklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi 1 ve Uygulama
7 Duran Varlıklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi 2 ve Uygulama
8 Ara Sınav
9 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi ve Uygulama
10 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi ve Uygulama
11 Özkaynaklar Hesaplarının Envanter ve Değerlemesi ve Uygulama
12 Hesap Planı Mizanlar ve Uygulama
13 Dönem Net Karı veya Zararı Hesabı ve Uygulama
14 Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması ve Uygulama
15 Uygulama
16 Final Hazırlık
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Muhasebe Dönem İçi İşlemleri - Ümit Ataman
Genel Muhasebeye Giriş ve Tek Düzen Hesap Sistemi - Zeyyat Hatipoğlu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Uygulama, İnteraktif Soru-Cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Diğer 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10300000000000000
ÖÇ 20300000000000000
ÖÇ 30300000000000000
ÖÇ 40300000000000000
ÖÇ 50300000000000200
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^