Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
MUH101 Muhasebe I Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Muhasebede dönemiçi işlemleri doğrultusunda bilanço, gelir tablosu, mizan, günlük ve büyük defter kayıtları; muhasebe sürecinin işleyişi,tek düzen hesap plânı uygulamalarının incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. RECEP ÖKTEM
Öğrenme Çıktıları
1 Çözüm odaklı olma
2 Analitik düşünce yeteneği kazanmak
3 Varlık hesaplarını kaydetmek
4 Büyük defter ve mizan düzenlemek
5 Bilanço düzenlemek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebenin Tanımı Temel Kavramları,
Temel Muhasebe Denkliği, Temel Mali Tablolar, Muhasebe Hesap Kavramı,
Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Genel Hesap Planı Ve Hesap Planı,
Dönem içi İşlemleri,
Bilanço hesapları ve Gelir Tablosu Hesapları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Muhasebenin Tanımı Temel Kavramları
2 Muhasebe Bilgisini Kullanan İşletme İçi ve İşeltme Dışı Taraflar
3 Muhasebede Belge ve Defter Düzeni
4 Temel Muhasebe Denkliği, Temel Mali Tablolar, Muhasebe Hesap Kavramı
5 Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Genel Hesap Planı Ve Hesap Planı
6 Dönem içi İşlemleri – Bilanço Hesapları- Dönen Varlık Hesapları
7 Dönen Varlık Hesapları
8 Ara Sınav
9 Duran Varlıklar Hesabı
10 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
11 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesabı
12 Özkaynak Hesabı
13 Gelir Tablosu Hesapları
14 Gelir Tablosu Hesapları
15 Uygulama
16 Çalışma haftası
17 final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Muhasebe Dönem İçi İşlemleri - Ümit Ataman
Genel Muhasebeye Giriş ve Tek Düzen Hesap Sistemi - Zeyyat Hatipoğlu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım; uygulama, soru- cevap
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Diğer 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11300000000000000
ÖÇ 21300000000000000
ÖÇ 31300000000000000
ÖÇ 41300000000000200
ÖÇ 51300000000000200
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^