Önlisans - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Turizm ve Otel İşletmeciliği
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TAR143 Anadolu Uygarlıkları Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Anadolu Yarımadası'nda gelişen uygarlıkları kronolojik olarak sınıflandırarak, bu uygarlıkları eserleriyle tanıtmak.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. NURTEN ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
1 Tarih ve kültürel miras kavramlarını bilir.
2 Öğrenciler, bu disiplinden kazandıklarını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
3 Öğrenciler, bu alana disipline ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
4 Arkeolojik terminolojiye sahiptir.
5 Kronolojik olarak Anadolu uygarlıkları hakkında bilgi sahibidir.
6 Anadolu uygarlıklarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Prehistoric Dönemden itibaren Hitit, Urartu, Frig, Lidya, Karia, Likya gibi uygarlıklar belli başlı eserleriyle tanıtılır.Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıkları da anlatılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Literatür
2 Kültürel kronoloji
3 Terminoloji
4 Terminoloji
5 Çatalhöyük
6 Hititler
7 Genel değerlendirme
8 Ara sınav
9 Hititler
10 Belgesel
11 Frigler
12 Urartu
13 Batı Anadolu
14 Antik Yunan
15 Genel değerlendirme
16 Final sınavı
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Schwertheim, E., Antikçağda Anadolu. Kitap Yayınevi.İstanbul.2009. (çev.Nuran Batu).
Şahin, T.E., Arkeoloji ve Sanat Tarihi. Ankara.2006.
Ünal, A., Hititler Devrinde Anadolu III .Arkeoloji ve Sanat Yayınları.Kanaat Matbası. İstanbul. 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü ve görsel anlatım.Soru-cevap.Tartışma.Belgesel film gösterimi.Film üzerine değerlendirme.Öğrencilerin konu ile ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği yerler ve kişiler hakkında da bilgi verilir.Ayrıca konunun uzmanı konuk hocalar zaman zaman derse davet edilerek bilgilerinden yararlanılır.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Diğer 1 10 10
Toplam 5 44 58
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11030000000000000
ÖÇ 21030000000000000
ÖÇ 31030000000000000
ÖÇ 41030000000000000
ÖÇ 51030000000000000
ÖÇ 61030000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^