Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSY209 Meslek Hesapları Zorunlu 2 3 2
Dersin Amacı
Matbaada basılacak farklı işlerin maliyet ve fiyatlarının çıkarılmasının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi HAYRİ ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
1 Kitap, dergi, broşür gibi basılacak işlerin matbaa ortamına uygun fiyatlandırmalarını
2 Basılacak işlerin cilt ve baskı sonrası işlemlerini hesaplar
3 Basılacak işin; Dizgi ve tasarım, mürekkep, film, tarama v.s hesaplarını yapar.
4 Basılacak işe uygun makine seçimini ve baskı fiyatlarını hesaplar
5 Kağıt seçimi ve basılacak işe uygun kağıt hesaplamalarını ve fiyatlandırmasını yapar.
6 Maliyet, fiyat, ön ve son maliyet kavramlarını ve önemini bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Maliyetin tanımı, ön maliyet ve son maliyetin bulunması ve arasındaki farkların incelenmesi, basım işletmelerinde ana üretici birimlerin saatlik maliyetlerinin hesaplanması, müsvette hesapları, dizgi, kağıt, baskı, mürekkep, cilt, grafik, film, montaj, klişe, dia hesaplarının incelenmesi ve güncel fiyatlarla maliyet hesaplarının yapılmasını içermektedir. Dergi, kitap, broşür gibi basım işlerinin üretimi ve maliyet hesapları konularında eğitim verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Maliyet, fiyat kavramları
2 Saatlik maliyet sistemi
3 İşe uygun maliyet ve fiyat hesaplamaları
4 Kağıt hesaplamaları
5 Üretimde fire hesapları
6 Baskı fiyatı hesaplamaları
7 Cilt ve cilt hesapları
8 Ara sınav
9 Tarama ve film hesapları
10 Mürekkep hesapları
11 Kitap basım fiyat hesapları
12 Dergi basım hesapları
13 Tanıtım kataloğuna ait tüm giderlerin hesaplanması
14 Genel maliyet ve hesaplamalar
15 Genel tekrar ve problem çözümleri
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ünal, H.;' Matbaa Meslek Hesapları'' Ders Notları, İstanbul, (2008) Ünal, H.; ''Matbaa Meslek Hesapları'' Ders Kitabı MEB, İstanbul, (1985)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 46 60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000200010000000
ÖÇ 23000200010000000
ÖÇ 33000200010000000
ÖÇ 43000200010000000
ÖÇ 53000200010000000
ÖÇ 63000200010000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^