Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSY213 Basım İşletmeciliği Zorunlu 2 3 2
Dersin Amacı
Basım işletmelerinin verimli çalışarak rekabet güçlerini arttırabilmeleri ve doğru yatırım kararları alabilmeleri için organizasyon ve iş idaresinin modern yönetim prensiplerinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. MUHARREM SÖZEN
Öğrenme Çıktıları
1 İşe uygun eleman seçimi ve eğitimini bilir.
2 Basım işletmelerinin kuruluşunda yer seçiminin önemini bilir.
3 Teklif mektubu ve sözleşme hazırlamasını bilir.
4 Basım işletmelerinin idari ve teknik organizasyonunu bilir.
5 Vergi sistemlerini bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
İşletme ve müteşebbis kavramlarının anlatılması, basım işletmelerindeki üretim aşamaları, işletmelerin idari ve teknik organizasyonlarının yapısının incelenmesi, personel seçimi ve eğitimi, makine ithal şekilleri ve maliyetinin çıkarılması, hammadde temini, teklif mektubu hazırlama teknikleri, vergi sistemlerinin incelenmesi, basım işletmelerinde fiziksel ortamının özellikleri, yatırım ve kuruluş yerinin seçimi, ana ve yardımcı iş yerlerinin özellikleri, kuruluş aşamasında maliye ve belediye ile yapılması gerekli işlemler hakkında bilgiler verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel kavramlar
2 İşletme ve müteşebbis
3 Basım işletmelerinin kuruluş aşaması, yatırım ve kuruluş yerinin seçimi
4 Çevrenin korunması ve çevre-basım işletmesi ilişkisi
5 Basım işletmelerinde üretim ve pazarlama
6 Basım işletmelerinin idari ve teknik organizasyonu
7 Ana ve yardımcı iş yerlerinin özellikleri
8 Ara sınav
9 Personel seçimi ve eğitimi
10 Makine ithal şekilleri
11 Vergi sistemlerinin incelenmesi
12 Leasing finansal kiralama sistemi
13 Franchısıng
14 Teklif mektubu ve sözleşmenin hazırlanması
15 Hammadde temini
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aydemir, C., “Ofset Baskı ile Üretim Yapan Matbaa İşletmelerinde Rasyonel Teknik Organizasyon ve Sipariş Maliyeti Yönteminin Uygulanması” Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1993. Duran, O., 'Basım ve Ambalaj Sanayi' İstanbul, 2002. Evliyagil, Ş., Basın ve Basım İşletmeciliği Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Ankara. Knows appropriate employment selection and training of staff Türkiye sanayi sevk ve idare enstitüsü, 'İşletmelerde Personel Seçimi ve Performans Değerlendirmesi, Kocaeli, 1988.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 46 60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000200030000000
ÖÇ 23000200030000000
ÖÇ 33000200030000000
ÖÇ 43000200030000000
ÖÇ 53000200030000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^