Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSY219 Montaj Teknikleri Zorunlu 2 3 1
Dersin Amacı
Farklı baskı tekniklerine ve değişik ebatlara göre montaj tekniklerinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. TİMUR SOYSAL
Öğrenme Çıktıları
1 Dijital montaj programlarını bilir.
2 Montaj yapmasını bilir
3 Standart kağıt ebatları ve montajdaki önemi
4 Montajda kullanacağı malzemeleri tanır.
5 Montajın temel kavramlarını bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Gazete, magazin, broşür, kitap vb. basılı ürünlerin basılır duruma gelecek şekilde düzenlenmesi ile ilgili teknikler, parça filmlerden siyah-beyaz ve renkli montaj tekniği, film kazımada dikkat edilecek hususlar, film yapıştırma malzemeleri, montaja esas teşkil eden hesaplamalar, değişik cilt sistemlerine göre montaj ön çalışmaları, düz iç içe geçmeli, revoltalı montajlarda sayfa dağılımı, siyah-beyaz ve renkli montajlar, kroys ve test bantlarının öneminin anlatılması konularında eğitim verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Montaja giriş, Montaj nedir.
2 Montaj malzemelerinin incelenmesi
3 Standart kağıt ebatları ve montajdaki önemi
4 Montajda kullanılan filmlerin incelenmesi
5 Montaj folyeleri ve kullanıldıkları yerler
6 Makas payları ve makas paylarıın ayarlanması
7 Basılacak işin maketinin hazırlanması
8 Ara sınav
9 Maket hazırlama uygulaması yapmak
10 Montaj yöntemlerinin incelenmesi
11 Montaj çeşitleri ve uygulama alanları
12 Baskı taksimat kartonunun çizimi
13 Montaj yaparken dikkat edilmesi gereken konular
14 Elektronik montaj programlarının incelenmesi
15 Montaj sayfa dağılımlarının incelenmesi
16 Ders çalışma haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basım Yayın Tekniği ve İşletmeciliği , Duran Oktay Montaj Teknikleri Ders Notu , Beytut , Hüseyin , İstanbul , 2005 Ofset Montaj-Kopya Ve Baskı Teknolojisi,MEB Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 14 14
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 4 32 32
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13000310000010000
ÖÇ 23000310000010000
ÖÇ 33000310000010000
ÖÇ 43000310000010000
ÖÇ 53000310000010000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^