Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSY222 Bitirme Projesi Zorunlu 2 4 3
Dersin Amacı
Mesleki bilgi ve görgüyü arttırmak için öğrencilerin ilgi duydukları bir konuda proje hazırlaması
Öğrenme Çıktıları
1 Araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemini kavrar.
2 Proje araştırma yöntemlerini bilir ve uygular,
3 Basım teknolojileriyle ilgili işlem basamaklarını bilir,
4 Teknolojiyi takip edebilme becerisini kazanır,
5 Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma becerisini elde eder,
6 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma yaratıcılık becerisini kazanır,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Öğretim elemanı ve öğrencilerin ortaklaşa tesbit ettikleri, tasarım ve basım sektöründe, direkt veya endirekt ilgili herhangi bir konuda öğrencinin teknolojik bilgi birikimini gösterebileceği bir araştırmanın veya uygulamanın proje hazırlama esaslarına uygun bir şekilde yazılı olarak hazırlamasını ve sözlü olarak savunmasını kapsar. Öğretim elemanın uygun göreceği bir biçimde, bir öğrenci bir konuyu üstlenebileceği gibi, konunun kapsamına göre aynı konu iki veya daha fazla öğrenci tarafından da üstlenilebilir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Proje konularının belirlenmesi
2 Proje konularının öğrencilerle tartışılması
3 Proje gruplarının oluşturulması ve konu seçimi
4 Öğrenci-danışman seçimlerinin tamamlanması
5 Konuyla ilgili kaynak taramalarının yapılması
6 Taslak olarak içindekiler bölümünün oluşturulması
7 Araştırma çalışmalarının yapılması ve danışman tarafından kontrolu
8 Ara Sınav
9 Araştırma çalışmalarının yapılması ve danışman tarafından kontrolu
10 Araştırma çalışmalarının yapılması ve danışman tarafından kontrolu
11 Araştırma çalışmalarının yapılması ve danışman tarafından kontrolu
12 Araştırma çalışmalarının yapılması ve danışman tarafından kontrolu
13 Araştırma çalışmalarının yapılması ve danışman tarafından kontrol
14 Araştırma çalışmalarının doküman haline getirilmesi
15 Yapılan çalışmaların son kontrollerinin yapılması
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Mesleki bütün kaynaklar, Mesleki uygulama alanları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Alan çalışması, Soru-Cevap, Araştırma, Uygulama çalışmaları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 6 6
Final Sınavına Hazırlanma 1 6 6
Toplam 7 68 82
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11333000000000000
ÖÇ 21333000000000000
ÖÇ 31333000000000000
ÖÇ 41333000000000000
ÖÇ 51333000000000000
ÖÇ 61333000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^