Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TBY103 İş Güvenliği Zorunlu 1 1 2
Dersin Amacı
Basım işletmelerinde iş ortamlarındaki zararlı kimyasal madde ve solventlerin tanıtılması, iş güvenliği konu ve kanunlarının kavratılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi GÜLHAN ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
Öğrenme Çıktıları
1 İş ortamında sağlığı etkileyen fiziksel faktörleri bilir ve alınması gereken korunma yöntemlerini uygular.
2 İş ortamında zararlı kimyasal madde ve solventleri tanır ve korunma yöntemlerini bilir.
3 İşçi sağlığı ve ilgili iş hukuku mevzuatını bilir.
4 Meslek hastalıklarına karşı güvenlik önlemlerini alır.
5 İş yerinde kaza ve yaralanmalara karşı tedbirleri alır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Baskı işletmelerinde iş ortamlarındaki zararlı kimyasal madde ve solventlerin tanıtılması, korunma yollarının açıklanması, iş güvenliği kurallarının anlatılması, basım işletmelerinde meslek hastalıkları ile sakatlıklara neden olan faktörlerin anlatılması, gürültüden korunma yollarıyla ilk yardımda yapılması gerekli müdahaleler anlatılmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İş Güvenliği ve Kapsamı
2 İş Kazaları ve Nedenleri
3 İş Ortamında Sağlığı Etkileyen Fiziksel Faktörler-Gürültü
4 Sağlığı Etkileyen Fiziksel Faktörler-Gürültü-Titreşim
5 Sağlığı Etkileyen Fiziksel Faktörler-Sıcaklık -Aydınlatma
6 Sağlığı Etkileyen Kimyasal Faktörler
7 Sağlığı Etkileyen Biyolojik ve Psikolojik Faktörler
8 Ara Sınav
9 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonları
10 Ergonomik Faktörler
11 Meslek Hastalıkları
12 Meslek Hastalıkları
13 İş Kazalarında yapılacak Hukuksal İşlemler
14 Kazalarda İlk Yardım
15 İş Güvenliği Mevzuatı
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Endüstriyel İşletmelerde İş Güvenliği İş Güvenliği-Ali Özdemir Matbaa Çalışanları için Çalışma Ortamının Fiziksel Koşulları ve Sağlık
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 46 60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12100030000000000
ÖÇ 22100030000000000
ÖÇ 32100030000000000
ÖÇ 42100030000000000
ÖÇ 52100030000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^