Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSY200 Staj Uygulaması Zorunlu 2 3 2
Dersin Amacı
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin endüstri işletmelerinde uygulama becerilerini geliştirmeleri, teknolojik gelişmelerden yararlanmaları ve yönetim deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 İşyerlerinde ;bakım, onarım, üretim, maliyet ve yönetim dallarında uygulama çalışması yapar.
2 İşyerlerinde; işletme, planlama, araştırma, proje çalışmaları hakkında bilgilenir.
3 Çalışma hayatı konusunda deneyim kazanır.
4 Teknolojik gelişmeleri sektörde takip etme ve uygulama olanağı elde eder.
5 İlgili sektörlerde uygulama becerilerini geliştirir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin
endüstri işletmelerinde uygulama becerilerini geliştirmeleri, teknolojik
gelişmelerden yararlanmaları ve yönetim deneyimi kazanmalarını sağlamaktır.
TBMYO Yönetim kurulunun belirleyeceği tarihler arasında 30 iş günü olarak
yapılır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Marmara Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin endüstri işletmelerinde uygulama becerilerini geliştirmeleri, teknolojik gelişmelerden yararlanmaları ve yönetim deneyimi kazanmalarını sağlamaktır. TBMYO Yönetim kurulunun belirleyeceği tarihler arasında 30 iş günü olarak yapılır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basım İşletmeleri, Grafik ve Reklam Ajansları, Tedarikçi İşletmeler
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Uygulamalı çalışmalar ve Sözlü yüz-yüze eğitim, alan çalışması. Araştırarak öğrenme.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav0100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 30 2 60
Toplam 30 2 60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13233310000000000
ÖÇ 23233310000000000
ÖÇ 33233310000000000
ÖÇ 43233310000000000
ÖÇ 53233310000000000

^