Önlisans - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu - Basım ve Yayın Teknolojileri
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
TSY102 Yazı ve Tipografi Zorunlu 1 2 2
Dersin Amacı
Temel yazı anatomisinin tanıtımı, alfabedeki majiskül, miniskül, rakam ve işaretlerin çizimle inşa edilme tekniği, harf ve kelimelerin yan yana dizilme tekniği, kelimelerle ve cümlelerle meydana gelen yazı kompozisyonları ve baskı işinde kullanılan diğer yazı karakterlerinin tanımı konusunda uygulamalar yapılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. GÜLHAN ACAR BÜYÜKPEHLİVAN
Öğrenme Çıktıları
1 Dizgi bloklama yöntemlerini bilir ve tasarımlarında kullanır.
2 Baskı yazılarında kullanılan yazı karakterlerinin yapısal özelliklerini bilir.
3 Tipografide kullanılan unsurları, uyulması gereken kuralları bilir ve uygular.
4 Günümüzde kullanılan font ve yazı aileleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 Alfabenin tarih sürecindeki gelişimini bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Temel yazı anatomisinin tanıtımı, alfabedeki majiskül, miniskül, rakam ve işaretlerin çizimle inşa edilme tekniği, harf ve kelimelerin yan yana dizilme tekniği, kelimelerle ve cümlelerle meydana gelen yazı kompozisyonları ve baskı işinde kullanılan diğer yazı karakterlerinin tanımı, tipografinin reklamcılık sektöründeki yeri ve önemi konularında bilgiler verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tipografinin tanımı, baskı tekniğindeki yeri
2 Latin alfabesi öncesi, yazı ve alfabenin gelişimi-Piktografik ve ideografik yazı
3 Fonetik yazı, Eski Mısır'da ve Sümerliler'de yazı gelişimi
4 Baskı yazılarına kadar olan sürede alfabenin batıdan yayılması ve gelişmesi
5 Roma kapital, kursiv ve Karl Devri miniskül yazıları
6 Baskı yazıları ve sınıflandırılması
7 Font ve yazı aileleri
8 Ara Sınav
9 Majiskül ve miniskül harfler
10 Baskı yazılarında et kalınlıkları, serifler
11 İtalik, dar ve geniş yazılar ve özellikleri
12 Dizgide ve görüntüde harf yükseklikleri
13 Okuma ve okumanın süreci
14 Dizgide espas kavramı
15 Dizgi blokları
16 Ders Çalışma Haftası
17 Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
" Advertising graphics - Bockus, H.William " "Gutenberg galaksisi: tipografik insanın oluşumu -McLuhan, Marshall- çev. Gül Çağalı Güven " Yazı ve Tipografi Ders Notları- Yrd.Doç.Dr. Çetin ERDEN
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım, Soru-Cevap, Araştırma, Öğrenci Merkezli Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 2 2
Final Sınavına Hazırlanma 1 2 2
Toplam 6 46 60
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13100000002000000
ÖÇ 23100000002000000
ÖÇ 33100000002000000
ÖÇ 43100000002000000
ÖÇ 53100000002000000

^