Önlisans - Adalet Meslek Yüksekokulu
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ADL103 Özel Hukuk Bilgisi I Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere medeni hukukun temel kavramları, kişiler hukuku ve aile hukuku ile ilgili bilgiler verilir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. FARUK ACAR
Doç. Dr. İLKER ÖZTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1 Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti kavramlarını tanımlayabilir.
2 Gaiplik, ölüm karinesi, ölüm kavramlarını karşılaştırabilir.
3 İyiniyet, dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılması kavramlarını tanımlayabilir.
4 Hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması arasında neden sonuç ilişkisi kurabilir.
5 .Bu dersin sonunda öğrenci; hakları, içerik ve özellikleri açısından değerlendirebilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Hak kavramı, hakların kazanılması, korunması ve kaybedilmesi, iyiniyet, dürüstlük kuralı, gaiplik, ölüm karinesi, hak ehliyeti, fiil ehliyeti kavramları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Türk Medeni Hukukunun Tarihi Gelişimi, Türk Medeni Kanunun Sistemi, Hukukun Kaynakları
2 Hak Kavramı
3 Hak Türleri
4 Ayni Haklar
5 Alacak Hakları
6 Sınırlı Ayni Haklar
7 Hukuki İşlem Kavramı
8 Hukuki İşlem Çeşitleri
9 Kazandırıcı İşlemler
10 Borçlandırıcı İşlemler
11 Tasarruf İşlemleri
12 Hakların Kazanılması
13 Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü
14 Hakların Korunması
15 Hakların Dava Yoluyla Korunması
16 Hakların Kaybedilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Prof. Dr. Serap Helvacı/Yard. Doç.Dr. Fulya Erlüle, Medeni Hukuk, İstanbul 2011; Bilge Öztan, Medeni Hukuk, Ankara 2008.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 0 0 0
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12313312221122000
ÖÇ 21313312221121000
ÖÇ 32323312212121000
ÖÇ 41333111121111000
ÖÇ 52323313322121000

^