Önlisans - Adalet Meslek Yüksekokulu
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ADL105 Kamu Hukuku Bilgisi Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Dersin amacı kamu hukukunun temel prensiplerini ve kurumlarını incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ARDA ATAKAN
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrenciler, Hukuk devletinin yapısını açıklayabilecekler.
2 Öğrenciler, hak ve özgürlüklerin evrimini açıklayabilecekler.
3 Öğrenciler, Anayasa hukuku kavramını tanımlayabilecekler.
4 Öğrenciler, yurttaş ile devlet arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecekler.
5 Öğrenciler, devlet kavramını ve devletin unsurlarını açıklayabilecekler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Devlet kavramının tanımlanması, devletin kökeni ve unsurları, Siyasal iktidar kavramı, Meşruluk kavramı, Temel hak ve özgürlüklerin batı medeniyetindeki tarihsel evrimi, Liberalizm kavramı, Anayasa hukukunun özellikleri, Güçler ayrılığı ilkesi, Temel hak ve özgürlükler, Anayasa yargısı, Yasaların yargısal denetimi, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Hukuk devleti.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Devlet kavramı
2 Siyasal iktidar kavramı
3 Egemenlik kavramı
4 Meşruluk kavramı
5 Hak ve özgürlüklerin evrimi
6 Liberalizm kavramı
7 Anayasa hukukunun nitelikleri
8 Güçler ayrılığı
9 Temel hak ve özgürlükler
10 Anayasa Yargısı
11 Yasaların yargısal denetimi
12 Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi
13 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
14 Hukuk devleti
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genel Kamu Hukuku, Mehmet AKAD/ Bihterin VURAL DİNÇKOL ; Politika Bilimine Giriş, Münci KAPANİ.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Teorik, Ders anlatımı.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Toplam 0 0 0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^