Önlisans - Adalet Meslek Yüksekokulu
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ADL107 İdare Hukuku Bilgisi Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Türk İdari Teşkilatının yapısı ve görevleri hakkında bilgi edinilmesini sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN
Öğrenme Çıktıları
1 Kamulaştırmanın aşamalarına işaret eder.
2 İdarenin faaliyetlerini kategorize eder.
3 İdari işlemi tanımlar
4 İdare teşkilatını analiz eder.
5 İdare kavramını tanımlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
idari teşkilat, kamu hizmeti, kolluk, kamulaştırma, kamu malları, idari işlem
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 idare hukukuna giriş
2 kanuni idare ve idarenin bütünlüğü
3 merkezi idare
4 yerinden yönetim
5 kamu hizmeti
6 kamu hizmeti
7 kolluk
8 kolluk
9 kamu malları
10 kamulaştırma
11 idari işlemler
12 idari işlemler
13 genel tekrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
tüm idare hukuku kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
teorik ders anlatımı
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 18 18
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Toplam 44 48 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12222113231112010
ÖÇ 22222113231120100
ÖÇ 32222113131102000
ÖÇ 43333113331102000
ÖÇ 51111113031002000

^